icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Kyst- og lystfiskercenteret har potentiale til 48.000 gæster fra ind- og udland hvert år

48.000 gæster fra ind- og udland estimeres til at vil besøge det kommende Kyst- og Lystfiskercenter i Assens hvert år. Det er et af resultaterne af den forundersøgelse, som har skulle afdække interessen for centeret og trykprøve de ideer, der er indsamlet til centrets koncept, indhold og profil.

I november 2020 iværksatte Assens Kommune med støtte fra den filantropiske forening Realdania en forundersøgelse i forbindelse med det kommende nationale Kyst- og Lystfiskercenter i Assens.

Formålet med undersøgelsen var at afprøve Assens Kommunes indledende arbejde med Kyst- og Lystfiskercenteret og teste idéerne i forhold til markedet, efterspørgsel, samt områdets position og potentialer.

Som en del af forundersøgelsen har BARK Rådgivning blandt andet analyseret relevant data om turisme og demografi, interviewet turismeeksperter, destinationsudviklere, kommune og lokale aktører, samt gennemført casestudier af lignende attraktioner og oplevelsescentre.

Et unikt oplevelsestilbud

Undersøgelsen viser, at et nyt Kyst- og Lystfiskercenter med et formidlingskoncept og aktivitetsprogram om lystfiskeri og vandlandskaber har potentiale til at blive et unikt oplevelsestilbud med en bred appel til danskere i alle aldre og en skarp profil, der kan supplere de eksisterende oplevelsestilbud på Fyn og være med til at styrke udviklingen af Assens By og turismen i området. Samtidig estimeres det i undersøgelsen, at der hvert år vil komme 48.000 gæster fra ind- og udland på besøg i centret.

”Den nye undersøgelse bekræfter os i, at vi har et stærkt og unikt oplevelsestilbud på vej, som i den grad sætter Assens på landkortet. Undersøgelsen viser nemlig, hvordan centeret og aktiviteter omkring centeret har potentiale til at tiltrække både børnefamilier, kultur- og naturturister, de lokale borgere, og erfarne lystfiskere fra hele Danmark.”, fortæller borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen.

”Ifølge undersøgelsen vil oplevelsescenteret kunne tiltrække flere gæster, end vi først havde forventet. Det er både glædeligt for erhvervslivet og turismen lokalt, da det er medvirkende til at skabe mere liv og aktivitet på havnen og i byen. Når de besøgende er her, kan det generere flere overnatninger, flere restaurantbesøg og flere handlende, men det kan også skabe nogle afledte effekter til turismeerhvervet på hele Fyn. Så det er meget glædeligt på flere planer, at Kyst- og Lystfiskercenteret ser ud til at have et større potentiale end først forventet”, siger Elmer Philipsen, formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur i Assens Kommune.

Nu går projektet i gang med den såkaldte programmeringsfase, som er den sidste planlægningsfase før projekteringen. Her bliver der kigget på, hvor meget plads der er brug for til de forskellige aktiviteter og dele af centeret blandt andet i forhold til publikumsflow og kapacitet i højsæson. Derudover vil der også blive set på bygge- og miljøtekniske forhold, hvor det blandt andet skal afgøres, hvor meget af de gamle DLG-bygninger herunder også siloen, der kan anvendes.

Herefter kan der tages stilling til, hvor stort centeret skal være, og hvor det skal placeres.

Fakta

 • På finansloven 2018 blev der afsat 32 millioner kroner til den nationale strategi for kyst og lystfiskeri, og Assens Kommune blev valgt som den ansvarlige kommune for at føre den ud i virkeligheden.
 • I den forbindelse skal Assens Kommune blandt andet etablere et oplevelsescenter omkring lystfiskeri og den danske vandnatur, som skal ligge i Assens.
 • Siden har Assens Kommune indsamlet ideer til centerets indhold, koncept og profil og herefter iværksat forundersøgelse med støtte fra Realdania.
 • Resultater fra undersøgelsen:
  • At centeret har potentialet til at blive et ‘unikt oplevelsestilbud’
  • At årligt besøgstal estimeres til 48.000 og ca. 3.000 skoleelever
  • At centeret primært vil blive besøgt af ikke-lystfiskere
  • At der allerede nu bør igangsætte et aktivitetsprogram
  • At centerets besøgstal er afhængig af, at der sker udvikling i Assens

Få mere at vide