icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Kogepåbud fastholdes på Skalbjerg Vandværk

Drikkevandet fra Skalbjerg Vandværk, skal stadig koges. Det betyder, at borgerne må væbne sig med tålmodighed lidt endnu, inden de atter kan åbne for hanerne og drikke vandet direkte fra dem.

- Vi har modtaget resultatet af de vandprøver, der blev taget i fredags. Resultaterne viser, at der stadig er forekomst af E-coli bakterier, fortæller Annette Bæk, miljø- og naturchef i Assens Kommune og fortsætter:
-Vi har derfor i samråd med embedslægen valgt at opretholde kogepåbuddet på Skalbjerg Vandværk.   

Ledningsnet spules igennem

Forekomsten af E-coli-bakterier er fundet ude hos en enkelt forbruger på ledningsnettet. Det betyder, at ledningsnettet nu spules igennem igen, ligesom der er bestilt nye vandprøver i
morgen. Kogepåbuddet opretholdes derfor indtil videre ugen ud. Det skyldes, at der skal tages to på hinanden rene vandprøver, inden påbuddet kan ophæves. 

Beboerne i Skalbjerg bliver informeret om, hvornår kogeanbefalingen ophæves via dagspressen, ligesom de opfordres til at følge med på kommunens facebookside og på Assens Kommunes hjemmeside www.assens.dk

Yderligere oplysninger

Annette Bæk, miljø- og naturchef, Assens Kommune, tlf. 6474 7293 / 4011 7634.