icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Klimatilpasning giver værdi til friluftslivet og miljøet

Hvordan håndterer vi de stigende mængder af regnvand, som vi har oplevet i de senere år, så løsningerne også er til gavn og glæde for lokalbefolkningen? Det har Assens Forsyning og Assens Kommune et godt bud på med den blå-grønne bydel, som aktuelt tager form, i Tommerup.

Klimaforandringer gør det nødvendigt for kommunerne at tage højde for oversvømmelser som følge af ekstreme vejrhændelser med store regnvandsmængder til følge og generelle vandstigninger.

- I arbejdet med klimatilpasning forsøger vi hver gang at tænke hele vejen rundt. Selvfølgelig er fokus først og fremmest på, hvordan vi løser udfordringen med eksempelvis regnvandet, så det bliver håndteret. Men vi kigger også på, om der i løsningen er mulighed for at få rekreative elementer ind til gavn for lokalområdet, forklarer projektleder og biolog Katrine Juul Larsen fra Assens Kommune.

Synergieffekter til gavn for miljø, natur og beboere

Derfor har beboerne i Tommerup nu fået tre nye søer i gadebilledet. Derudover er vandløbet, Rævedamsafløbet, blevet fritlagt og er kommet til syne flere steder i byen.

Søerne er regnvandsbassiner, som etableres af Assens Forsyning. Regnvandsbassinerne skal ophobe og rense regnvand fra byen, før det løber mod Odense Fjord. Det fører til, at det regnvand, der ledes ud i vandløbet, er mere rent, hvilket er til gavn for dyr og planter.

Det fritlagte vandløb resulterer også i flere levesteder for dyr, fisk og planter.

- For beboerne bliver resultatet et område med nye friluftsmuligheder og en mulighed for at opleve ny og bedre natur, fortæller Katrine Juul Larsen.

Anlægsbudgettet er på ca. 25 mio. kr. Assens Forsyning finansierer 21 mio. kr. og Assens Kommune finansierer 4 mio. kr. med støtte fra Miljøstyrelsens synergipulje, Friluftsrådet og Havørred Fyn.

Mange involverer sig i projektet

Der er mange interessenter involveret i projektet. Selve projektet gennemføres i tæt samarbejde med Assens Forsyning og er en del af kampagnen ”Regn & Byer” - et partnerskab med Realdania, Miljøstyrelsen, DANVA, Forsikring & Pension og foreningen af tekniske chefer i kommunerne, KTC.

Også lokalt er engagementet stort. Tommerup Skole har været med til at lave formidlingstavler, som kommer til at stå på området.

Endelig har der også været et tæt samspil mellem Assens Kommune og Tommeruppernes Lokalråd, og det er lykkedes at rejse fondsmidler til beplantning, bålhytte, trædesten, stier og spang i området.

Læs mere