icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Klimasikring: 500.000 kr. i støtte til at undersøge muligheden for klitlandskab ved Assens Næs

Assens Kommune får 500.000 kr. fra partnerskabet mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania til at gennemføre en række undersøgelser ved Assens Næs. Projektet vedrører den ydre sikringslinje, som i klimasikringsplanen fra 2018 bl.a. er beskrevet som en digeløsning. Muligheden for i stedet at skabe et rekreativt klitlandskab skal undersøges nærmere i projektet. Læs mere her.

Assens Kommune ansøgte i foråret om at blive en del af partnerskabsprojektet ”Byerne og det stigende havvand”. Partnerskabet har netop offentliggjort, at de ønsker at støtte projektet ”Assens – Byen & Bæltet – Langtidsholdbar byudvikling i vandkanten” med 500.000 kr. Assens Kommune bidrager med tilsvarende beløb.

Projektet består i første omgang udelukkende af analyser og undersøgelser. Senere vil der blive mulighed for at søge partnerskabet om midler til helt eller delvist at realisere projektet – at skabe et rekreativt klitlandskab.

- Det glæder mig, at partnerskabet også kan se potentiale i projektet. Nu kan vi tage de første skridt fra visioner om Assens’ udvikling og den fremtidige klimatilpasning til et mere konkret delprojekt. Vi ønsker at undersøge, hvordan vi beskytter Assens mod oversvømmelser samtidig med, at vi får nogle løsninger, der også har værdi for borgere og turister, siger borgmester i Assens Kommune Søren Steen Andersen.

- Vi skal handle i tide, så vi også i fremtiden trygt kan bo og arbejde i vores kystbyer. Derfor hjælper vi nu sammen med Realdania en række kommuner med at finde nye og bedre svar på de udfordringer, vi ser som følge af klimaforandringerne og det stigende havvand. Det stiller nye krav til byudvikling og planlægning. Det er syv visionære og spændende projekter, der nu får starthjælp, fortæller miljøminister Lea Wermelin i pressemeddelelsen, som partnerskabet har sendt ud.

Klitlandskab skal beskytte og samtidig fungere som attraktion

I 2018 vedtog Byrådet en klimasikringsplan for Assens, og her er den ydre sikringslinje beskrevet som en digeløsning langs vestsiden af Assens Næs. Med den aktuelle bevilling kan muligheden for i stedet at opbygge et blødt landskabeligt klitlandskab nu blive undersøgt. Klitlandskabet skal spille ind i vision fra ”Udviklingsplan Assens” om at skabe et attraktivt ferie- og fritidsområde på Assens Næs. Samtidig udgør klitlandskabet også første deletape i den langsigtede højvandsbeskyttelse af den bynære havn, hvor der arbejdes med byomdannelse og boligudvikling.

- I Realdania lægger vi stor vægt på, at et projekt skal kunne mere end at holde vandet ude af byerne. Der skal tænkes ud af boksen og det skal inspirere andre, så der skabes merværdi, og det forventer vi sker i disse syv projekter", siger administrerende direktør i Realdania, Jesper Nygård, i pressemeddelelsen, som partnerskabet har sendt ud.

Midlerne skal gå til analyser og undersøgelser, inden det kan afgøres, om det er muligt at skabe klitlandskabet. Det er bl.a. sandtransporten langs kysten ved Assens og ved havneindsejlingen, der skal analyseres for at undgå tilsanding af havneindsejlingen.
Faren for oversvømmelser vil også skulle gennemgås igen.

Assens Næs januar 2019, da Assens senest var udsat for oversvømmelser med vandstande på 1,53 meter over daglig vande.

Assens er et udsat område, når der er oversvømmelser

Assens’ beliggenhed lige ud til Lillebælt giver udfordringer, når der er oversvømmelser. Senest var Assens udsat for oversvømmelser i januar 2017 og januar 2019 med vandstande på henholdsvis 1,63 meter og 1,53 meter over daglig vande.

Assens havneområde er af samme grund i 2014 udpeget som indsatsområde i Assens Kommunes klimatilpasningsplan. Klimasikringsplanen for Assens blev vedtaget af Byrådet i 2018.

Planer og visioner for Assens kobles

Udfordringerne med højvandssituationer koblet med Assens’ uudnyttede potentiale som oplevelses- og turismeby er centralt i projektet.
Projektet bygger oven på klimasikringsplanen for Assens fra 2018 og vil være første skridt mod realisering. Samtidig understøtter projektet visionerne i den udviklingsplan for Assens, ”Fremtidens Assens”, der blev vedtaget af Byrådet i sommer.

Mulighed for at ansøge om konkret etablering senere

Partnerskabet har valgt at støtte syv projekter i følgende otte kommuner; København, Hvidovre, Dragør, Vejle, Hedensted, Middelfart, Randers og Assens. Foruden den økonomiske støtte fra partnerskabet får kommunerne også mulighed for at få vejledning fra Kystdirektoratet.
På et senere tidspunkt vil de syv udvalgte projekter også få mulighed for at søge om flere midler til helt eller delvist at realisere projekterne.

 

Fakta

Realdania og Miljø- og Fødevareministeriets partnerskab om ”Byerne og det stigende havvand” har netop bevilget 6,75 mio. kr. til syv projekter i otte kommuner, som har det til fælles, at de viser nye veje til klimatilpasning.
Partnerskabsaftalen har til formål at samle faglig viden til udvikling af nytænkende og helhedsorienterede løsninger, som kan bidrage til byernes beskyttelse og bæredygtighed.

 Pressemeddelelsen, som Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet har sendt ud til formiddag, kan ses på Realdanias hjemmeside: https://realdania.dk/nyheder/2019/09/syv-projekter-faar-stoette-til-at-vise-nye-veje-til-klimatilpasning

 

For yderligere oplysninger - kontakt:

  • Søren Steen Andersen, borgmester, Assens Kommune, tlf. 2937 9065, ssand@assens.dk
  • Katrine Juul Larsen, projektleder, Assens Kommune, tlf. 6474 6878, kajla@assens.dk
  • Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 9359 7082, jolyk@mfvm.dk
  • Pressechef Pia Møller Munksgaard, Realdania, tlf.: 2969 5249