icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Jobcenter går nye veje for at hjælpe virksomheder og ledige

For at kunne hjælpe virksomhederne bedst muligt, har Jobcenteret i Assens Kommune de seneste år valgt at gå nye veje, for at matche virksomheder med nye medarbejdere. Det sker i en tid, hvor flere virksomheder på tværs af brancher lige nu kæmper med at finde og rekruttere medarbejdere.

Ledigheden er lav og det kan være svært for virksomhederne, at rekruttere den fornødne arbejdskraft. Derfor har Jobcenter Assens lagt sig i selen for at tage nye metoder i brug i håbet om at kunne hjælpe flere virksomheder og ledige med at finde sammen.

En af de virksomheder, som jobcenteret har hjulpet med at finde medarbejdere er virksomheden Koppenbjerg Emballage, som laver paller og emballage til virksomheder, der skal transportere varer fra et sted til et andet. Og de mærker også rekrutteringsudfordringerne:

”Udvalget af medarbejdere er ikke ret stort, også selvom vi sagtens kan bruge ufaglært arbejdskraft. Hvor vi for 2 år siden havde 40-45 ansøgninger på vores jobopslag, så får vi måske 5 ansøgninger nu, hvis vi er heldige”, fortæller Direktør for Koppenbjerg Emballage, Peter Rosendahl.

Samarbejde med Jobcenter gav 13 nye medarbejdere

Han indgik derfor et samarbejde med Jobcenteret i Assens for at finde medarbejdere til produktion:

”Vi har et godt samarbejde, og der bliver handlet hurtigt. Fordelen er, at virksomhedskonsulenterne er dygtige til at screene de kandidater, som de har inde, og så bliver jeg præsenteret for kandidater, som kunne passe til virksomheden, og som kan løfte den type opgaver, som vi har her”, fortæller Peter Rosendahl.

Koppenbjerg Emballage har lige nu 20 ansatte og over halvdelen af dem, er blevet rekrutteret via samarbejdet med Jobcenteret:

”Min kerneopgave som virksomhedskonsulent er at yde den bedst tænkelige virksomhedsservice og derigennem sikre de rette kandidater til den enkelte virksomhed og derved hjælpe folk i arbejde. Men for at det kan lykkes, så handler det jo om, at vi er gode til at se de mennesker, som vi får ind, lytte til deres ønsker og behov, hjælpe dem med at se hvilke overførbare kompetencer de har, som måske åbner ny veje ind på arbejdsmarkedet igen”, fortæller virksomhedskonsulent i Assens Kommune, Martin Wils, og fortsætter:

”Men hvis vi skal kunne skabe nogle gode jobmatch, så kræver det også et tæt samarbejde med virksomhederne, hvor vi kender og forstår deres behov og at vi rykker, når der er en kandidat, som kunne passe ind hos dem.”

Virksomhederne får individuel hjælp

Og det er det, som er tanken med de mere skræddersyede og individuelle tiltag, som Assens Kommune på forskellig vis har arbejdet med de senere år:

”I løbet af året afholder vi Jobmatch i jobcenteret flere gange, hvor vi samler forskellige virksomheder til kort at præsentere deres jobåbninger for de ledige, hvorefter de straks bagefter kan snakke nærmere med den enkelte kandidat. I andre tilfælde afholder vi Matchday på virksomheden, som står over for større eller mindre rekrutteringsrunder, hvor en virksomhed har fået mulighed for at snakke med en række relevante kandidater til en kort afklaringssnak. Typisk kombineret med en rundvisning på virksomheden. Herefter inviterer de så dem til jobsamtale, som de vurderer interessante”, fortæller Martin Wils og fortsætter:

”I mange andre tilfælde har vi som virksomhedskonsulenter en løbende og kontinuerlig dialog med de enkelte virksomheder, som er bygget på tillid og gode relationer, og så tager vi kontakt til dem, hver gang vi har et menneske, som matcher virksomhedens profil og behov.”  

Koppenbjerg Emballage er på 6 år vokset til dobbelt størrelse. Derfor er lokalerne i Glamsbjerg nu blevet skiftet ud med større lokaler i Haarby, hvor de forventer at kunne håndtere dobbelt så mange ordrer inden for de næste 3 år.