icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Informationsmøde om budget 2024

Den årlige kommunale budgetlægning er i fuld gang, og du kan igen i år komme til informationsmøde og få et indblik i, hvilket økonomisk grundlag Byrådet står på forud for de kommende budgetforhandlinger i september.

På informationsmødet vil borgmester Søren Steen Andersen byde velkommen og gennemgå de overordnede linjer i Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og den aktuelle status over økonomien i Assens Kommune i 2024.

Efterfølgende vil kommunaldirektør Finn G. Johansen og økonomichef Morten Bjørn Bentsen orientere nærmere om den samlede økonomi.

Tid og sted: mandag den 18. september kl. 19-20.30, på Assens Rådhus, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

Indgang bedes ske af mødecenterindgangen via Rådhusgården, bag skorstenen. Dørene vil være åbne fra kl. 18.30.

På vegne af Assens Byråd, Borgmester Søren Steen Andersen

Budgetmaterialet er tilgængeligt på www.assens.dk/budget