icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Indbydelse til dialogmøde

Onsdag d. 27. november 2019 i Flemløse-Voldtofte

Assens Byråd indbyder til dialogmøde med borgerne og afholder byrådsmøde i Flemløse-Voldtofte.

Assens Byråd er rykket ud af de faste rammer på Rådhuset og byder alle borgerne indenfor til dialogmøde på Flemløse gl. Kro.

Du har mulighed for at få en direkte dialog med politikerne i Assens Byråd og samtidig give din mening til kende. Sammen med Flemløse-Voldtofte Landsbylaug afholdes dialogmøde og alle er velkomne.

Nogle af de emner Landsbylauget ønsker at debattere med politikerne er bl.a.:

  • Hvilke muligheder og planer er der med bygningen Flemløse skole
  • Hvorledes værnes bedst muligt om vores fælles kulturarv og i relation hertil dialog om bevarende lokalplaner
  • Hvilke muligheder og projekter kan understøtte landdistrikterne til at leve op til verdensmålene om blandt andet bæredygtige byer og lokalsamfund

Derudover har deltagerne muligheden for at stille konkrete spørgsmål til dialog og dermed få politikernes fulde opmærksomhed. Alle byrådsmedlemmerne er mødt op og er klar til dialog om udviklingen af området.

Aftenens ordstyrer er kommunaldirektør Finn G. Johansen.

Dialogmødet starter kl. 17 og varer fem kvarters tid.

Byrådsmøde

Efter dialogmødet holdes det ordinære byrådsmøde, som alle selvfølgelig også er velkomne til at blive og overvære.

Dagsordenen til mødet kan hentes fredagen før på kommunens hjemmeside og ved henvendelse i Borgerservice eller på et af kommunens biblioteker.

Byrådsmødet starter kl. 19.

Spørgsmål om dialogmødet

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Byrådssekretariatet, Janne Kornbeck, tlf. 6474 7371, jkhve@assens.dk

Tid og sted

  • Dato: onsdag 27. november 2019
  • Sted: Flemløse gl. kro, langgade 3, 5620 Glamsbjerg
  • Dørene åbnes: kl. 16.30
  • Dialogmøde: kl. 17-18.15
  • Byrådsmøde: kl. 19
  • Ordstyrer: kommunaldirektør Finn G. Johansen

Alle er velkomne!

Assens Byråd i samarbejde med Flemløse-Voldtofte Landsbylaug