icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

’Hvad kan jeg blive?’: Unge skal spores ind på mulighederne for en elev- eller læreplads

Torsdag eftermiddag var der mange snakke om fremtidsmuligheder. Omkring 40-50 personer var mødt op for at møde virksomheder og uddannelser og få mere viden om mulighederne for en elev- eller læreplads.

Unge i Assens Kommune skal have en uddannelse, og virksomhederne skal også fremover have adgang til den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for. Det er formålet med det nye initiativ ’Hvad kan jeg blive?’. Målet er at få flere unge i gang med en elev- eller læreplads.

- Velkommen til den første lærlingedag i Assens Kommune - ’Hvad kan jeg blive?’. Et initiativ, som Ungeenheden og Jobcentret står bag. Forhåbentlig kan dagen i dag være med til, at der bliver indgået flere uddannelsesaftaler i virksomhederne i Assens Kommune.

Esben Krægpøth, vicedirektør for børn, unge og uddannelse i Assens Kommune, indledte med en velkomst. Uddannelserne præsenterede sig selv, og herefter kunne de uddannelsessøgende ’shoppe rundt’ mellem virksomhedernes og uddannelsernes stande.

Stor interesse fra virksomheder og uddannelser for at være med

Flere lokale virksomheder var med - bl.a. Cabinplant, La Posta, Strandporten - local food og Matas i Glamsbjerg. Helle Melgaard er driftdirektør i virksomheden Metalpres, som også var med.

- Et rigtigt godt initiativ - lige det, jeg har efterlyst for, at vi kan nå vores målsætning om at have to lærlinge her i virksomheden. Det er en rigtig god mulighed for at udbrede kendskabet til de mange spændende, faglige uddannelser. Vi vil helt sikkert gerne deltage ved en eventuel gentagelse af arrangementet, forklarer hun.

Også et bredt udsnit af uddannelser på Fyn var repræsenteret: EUC Lillebælt, Kold College, Tietgenskolen, EUD Business Glamsbjerg og AMU/SDE. Derudover deltog også interesseorganisationen Byg til vækst, som sammen med de fynske jobcentre, bygherrer, fagbevægelsen og Dansk Byggeri arbejder for at få ledige fynboer i beskæftigelse i byggebranchen.

Uddannelse er et vigtigt indsatsområde i Assens Kommune

Det nye initiativ falder godt i tråd med både kommunens nye vision ’Med vilje og hjerte’ og erhvervs- og vækststrategien ’Vækst i fællesskab’.

- I visionen og erhvervs- og vækststrategien har vi bl.a. fokus på jobs og kvalificeret arbejdskraft. Arbejdsgiverne skal nemt kunne finde kompetente medarbejdere. Her er den fortsatte uddannelse af lærlinge en meget væsentlig faktor, og det er noget, vi skal samarbejde med vores virksomheder om.
Det glæder mig, at vores virksomheder bakker op og kan se muligheder i at deltage i et initiativ som Lærlingedagen, siger udvalgsformand for beskæftigelse, erhverv og kultur Finn Brunse.

Også udvalgsformand for uddannelse, børn og familie Mogens Mulle Johansen kan se værdien;

- Vores børn og unge skal lykkes. I Assens Kommunes nye vision har vi fokus på, at vi arbejder tæt sammen med vores ungdomsuddannelser, lære- og arbejdspladser for at nå målet om, at alle unge er i uddannelse eller arbejde i 2030. Lærlingedagen er et godt eksempel på et meget konkret arrangement, som virksomheder, uddannelser og kommunen løfter i fællesskab.

Efter de gode tilbagemeldinger på dagen fra både uddannelser og virksomheder har Jobcentret og Ungeenheden besluttet, at de vil gentage arrangementet.