icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Hjælp til restauranter og caféer - midlertidige tilladelser

I forbindelse med genåbningen af restaurationer og caféer, kan der være nogle, der har brug for at ændre på vilkårene i tilladelserne om udeservering, for at kunne opretholde afstandskrav og lignende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Der kan også være caféer og restaurationer, der ikke hidtil eller i begrænset omfang har haft udeservering, som ser et behov for en større grad af udeservering for at få et bedre økonomisk grundlag for at åbne.

Det vil Assens Kommune meget gerne støtte op om, og derfor opfordrer vi alle, der ser et behov eller er i tvivl om reglerne for udeservering om at henvende sig til vejogtrafik@assens.dk eller på tlf. 6474 7508.
Så kan vi hjælpe med at få de nødvendige midlertidige tilladelser i hus, hvis det overhovedet er muligt i forhold til trafiksikkerheden. Bemærk, at Fyns Politi skal give samtykke til disse midlertidige tilladelser, og derfor opfordrer vi til, at man tager kontakt til Vej og Trafik hurtigst muligt.

Udeservering alene gælder for den aktuelle situation, og den er gældende til 31. oktober 2020.