icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Hele byrådet bag budgetaftale 2022-2025

Alle Byrådets partier står bag budgetaftalen for 2022-2025, der netop er indgået torsdag aften.

Der er i aftalen afsat midler målrettet forebyggende og tidlige indsatser i forhold til børn og unge, ligesom der afsættes ekstra midler til udvikling af ældreområdet.

Der afsættes ligeledes midler til en lang række vækstinitiativer. Bl.a. er der afsat 50 mio. kr. i budgetperioden til køb af jord og byggemodning, ligesom der er afsat midler til at renovere bl.a. skoler og dagtilbud. Ligeledes er der fokus på udmønte og understøtte Assens Kommunes ambitiøse klimastrategi i en række indsatser.