icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Grundlovsceremoni

Iht. Lov om indfødsret afholdes der i Assens Kommune Grundlovsceremoni. Det sker torsdag den 12. august 2021 kl. 15.00.

Iht. Lov om indfødsret afholdes der i Assens Kommune Grundlovsceremoni

Torsdag den 12. august 2021 kl. 15.00.

Ceremonien afholdes på:

Assens Rådhus, Rådhus Allé 5
5610 Assens, i Byrådssalen

Ved ceremonien skal ansøgeren medbringe gyldig legitimation med foto og den tilsendte blanket til afgivelse af erklæring, som er fremsendt til ansøgeren af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Som gyldig legitimation anses:

  1. opholdskort, fremmepas, konventionspas eller kørekort udstedet af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS- medlemsland eller i Schweitz.
  3. pas, om er udstedt af en offentlig myndighed i e andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

En ansøger, der ikke er i besiddelse af gyldig legitimation efter ovenstående, skal ansøge Udlændige- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Meddelelse Udlændige- og Integrationsministeriet tilladelse til benyttelse af anden form for legitimation, skal en sådan tilladelse medbringes ved ceremonien.

De gældende regler for Covid-19 skal overholdes i forbindelse med ceremonien.

Der vil, som reglerne er på nuværende tidspunkt, være mulighed for at tage gæster med til ceremonien.

Skriftlig tilmelding til ceremonien, med angivelse af antal deltagere, skal sendes til Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens att. Vivi Tidemann Hansen.

Tilmeldingen kan også ske med sikkermail via borger.dk på Assens Kommunes hjemmeside

Tilmelding senest den 26. juli 2021.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Vivi Tidemann Hansen tlf. 64747440.