Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)
icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Grundlovsceremoni - Fredag den 6. marts 2020 kl. 13.00

Ceremonien afholdes på:

Assens Rådhus
Rådhus Allé 5
5610 Assens
i Byrådssalen

Ved Ceremonien skal ansøgeren medbringe gyldig legitimation med foto og den tilsendte blanket til afgivelse af erklæring, som er fremsendt til ansøgeren af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Som gyldig legitimation anses:

  1. opholdskort, fremmepas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweitz
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

En ansøger, der ikke er i besiddelse af gyldig legitimation efter ovenstående, skal ansøge Udlændige- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Meddeler Udlændige- og Integrationsministeriet tilladelse til benyttelse af anden form for legitimation, skal en sådan tilladelse medbringes ved ceremonien.

Skriftlig tilmelding til ceremonien, med angivelse af antal deltagere, skal sendes til Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens att. Vivi Tidemann Hansen.

Senest 11. februar 2020 kl. 15.30

Spørgsmål til ovenstående kan ske til Vivi Tidemann Hansen tlf. 64 74 74 40.