icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Grønne fællesskaber skaber grønne klimainitiativer

Havhaver, fødevarefællesskab, reduceret vandforbrug, deleøkonomi, fælleshave, delebiler og fællesspisning med inspiration til klimavenlig mad. Det er blot nogle af de klimaideer og initiativer, som der lige nu arbejdes med i de Grønne Fællesskaber, som lige nu spirer i lokalsamfundene i hele Assens Kommune.

Melonen var skåret og neskaffen stod klar i forsamlingshuset, og så var Grethe Madsen klar til at byde 11 lokale borgere velkommen til en snak om, hvad de sammen og hver i sær kunne gøre for klimaet i Thorøhuse.

Grethe Madsen havde nemlig arrangeret et husmøde. Mødet var en del af projektet Grønne Fællesskaber, som DeltagerDanmark og Assens Kommune samarbejder om. Det går ud på, at borgere inviterer andre borgere til et møde og drøfter, hvad de kan gøre for klimaet lokalt eller privat ved for eksempel at gøre mad-, forbrugs- og transportvaner grønnere.

Til det første møde i Thorøhuse blev klima-snakken kickstartet med en brainstorm: ”Der kom rigtig mange ideer på banen. Blandt de mange ideer kan jeg nævne fælles elbil i byen, solpaneler på forsamlingshuset, havhaver og tiltag til at gøre vores haver grønnere.”, fortæller Grethe Madsen, og fortsætter:

”Vi er topmotiverede og meget engageret i at gøre en forskel for klimaet, og vi håber at vores tiltag og engagement kan være med til at inspirere andre i byen til også at tænke i de baner. For hvis vi alle sammen gør lidt, så kan vi måske gøre en stor forskel sammen.”

Efter mødet blev der nedsat arbejdsgrupper, som nu arbejder videre med de mange ideer.

En grøn bevægelse er i gang

Et husmøde skal fungere som en dråbe i havet, og skabe flere ringe i vandet i form af flere husmøder, som på sigt gerne skulle udvikle sig til klimainitiativer og være med til at inspirere andre til en grønnere hverdag.

”Lige nu er der mange spændende ideer og initiativer i gang til både store og små klimainitiativer, som vi håber kan inspirere andre til også at gøre, det de kan for klimaet. Det handler om at skabe grøn bevægelse og en grøn bevidsthed, som spreder sig, da alle tiltag - store som små - tæller i det samlede CO2-regnskab”, fortæller klimakoordinator i Assens Kommune, Sanne Munk Doll.

Siden efteråret er flere borgere som Grethe Madsen gået i gang med at skabe Grønne Fællesskaber i deres lokalsamfund. Allerede nu er der afholdt husmøder i Thorøhuse, Tommerup, Jordløse, Assens og Magtenbølle, hvor der er drøftet mange gode ideer og klimainitiativer blandt deltagerne. Mange af ideerne bliver nu enten drøftet videre i nye husmødefællesskaber, mens andre ideer er så langt, at deltagerne har nedsat arbejdsgrupper, som skal arbejde med at føre ideerne ud i livet.

Kommunen har brug for borgernes hjælp

I Assens Kommune har Byrådet vedtaget at CO2-udledningen inden for kommunegrænsen skal være reduceret med mindst 70 procent i 2030, og at Assens Kommune skal være C02-neutrale senest i 2050. Men for at nå målet er det vigtigt, at vi har borgerne med som aktive medspillere i klimakampen, fortæller formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune, Dan Gørtz:
”Der skal både handles på den kommunale og nationale front. Men da en stor del af udledningen af CO2 sker i vores private hjem i forbindelse med vores forbrugsvaner, er det vigtigt, at borgerne også tænker i en grønnere hverdag, hvis vi skal nå i mål. Som kommune udgør vores forbrug kun 1,4% af den samlede CO2-udledning i Assens Kommune som geografisk område. Derfor er det vigtigt, at vi alle arbejder for en grønnere hverdag.”

På baggrund af drøftelserne på husmøderne kan borgerne arbejde videre med initiativerne til gavn for klimaet med sparing og rådgivning fra Assens Kommune og DeltagerDanmark.

”Det er et faktum, at ingen kan lykkes alene med den grønne omstilling. Hverken stat, kommuner eller virksomheder har fuld kontrol over udledninger eller kan redde klimaet alene, fordi langt størstedelen af udledningerne er bundet til adfærd og beslutninger hos forbrugere eller virksomheder. Derfor skal vi skabe fællesskaber, stærke alliancer og folkelig engagement”, siger direktør i DeltagerDanmark, Rune Baastrup.