icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Fremtidens Assens: Åbningstræk med multitek og ny havneplads er nu udbudt i åben prækvalifikation

Et nyt knudepunkt i Assens skal inspirere til socialt samvær og aktiviteter for både borgere og turister. Assens Kommune og Realdania har i alt afsat 20 mio. kr. til projektet og søger nu en totalrådgiver, der skal udvikle og gennemføre etablering af et multitek i det tidligere rådhus og den nye havneplads, som ankomst til det kommende multitek, havnen og midtbyen.

Byrådet vedtog sidste år udviklingsplanen for Assens by. Nu er jagten sat ind på at finde de arkitekter, der skal slå de kreative streger til åbningstrækket med et moderne multitek i det tidligere rådhus på Willemoesgade med en ny, aktiv havneplads foran, som skal vende byen mod vandet og bidrage til, at Assens også i fremtiden har en levende bymidte.

Åbningstrækket vil styrke Assens som bosætnings- og oplevelsesby

Frem til den 24. april kan interesserede rådgivere ansøge om at blive prækvalificerede, hvorefter en bedømmelseskomité vil udvælge tre teams, der i et udbudsforløb, skal afgive et tilbud på projektet og inkludere et idéoplæg som en del af tilbuddet.

- Byrådet har med udviklingsplanen sat en fælles kurs for Assens by. Første handling i realiseringen af udviklingsplanen for Fremtidens Assens, er dannelsen af et nyt aktivt havnebyrum omkring Willemoesgade, der genskaber forbindelsen mellem den smukke indre købstad og det levende, oplevelsesrige havnemiljø, med en ambition om at tiltrække følgeinvesteringer, og løfte den videre byudvikling på havnen og i midtbyen. Jeg forventer mig meget af åbningstrækket, siger borgmester Søren Steen Andersen.

Ønsket er, at projektet bliver en bylivsgenerator

Borgmesteren fortæller, at de politiske udvalg har en række ønsker til det kommende projekt.

- Stedet skal være for borgere og besøgende, og give rum for skabende fællesskaber omkring læring og kultur, med aktiviteter, der flyder frit imellem havneplads, bygning og atriumgård.

Sådan står der bl.a. i den udbudsbekendtgørelse, som Assens Kommune har lavet.

Moderne multitek skal være interessant for mange målgrupper

Assens Bibliotek flytter fra dets nuværende placering til multiteket og skal indrettes som et moderne bibliotek og kulturelt mødested, hvor de klassiske biblioteksaktiviteter tænkes sammen med andre aktiviteter inden for læring, kunst og kultur.

Der skal bl.a. også være caféområde og multimediezone, så området tiltaler en bredere målgruppe end den traditionelle biblioteksbruger.

Det er omtrent halvdelen – ca. 1250 kvadratmeter - af bygningen, der i denne omgang skal ombygges til multitek.

Ny havneplads skal binde havn og by bedre sammen

Det overordnede mål med den nye havneplads er at skabe et centralt og aktivt knudepunkt og forbedre forbindelsen mellem den smukke indre købstad og det levende og oplevelsesrige havnemiljø.

Derudover skal der være en tydelig arkitektonisk og funktionel sammenhæng mellem havnepladsen og multiteket, og det skal tænkes ind, at de events, der allerede nu finder sted i havneområdet, også fremover skal have gavn af den nye havneplads til diverse aktiviteter.

Den kommende havneplads bliver - i modsætning til nu - fri for trafik, idet Søndre Ringvej bliver omlagt, som en del af åbningstrækket. Den del står Assens Kommune selv for at gennemføre.

- Det er en spændende udvikling, Assens undergår med den nye udviklingsplan. Her har vi en historisk købstad med masser af velbevarede kulturmiljøer og med natur- og landskabsoplevelser, kystlinje og en aktiv havn med både erhverv og turisme helt tæt på. Vi håber, at private investorer kan se potentialet og vil spille ind i udviklingsplanen. Vi er jo blandt andet ved at planlægge de første byggefelter på den bynære havn, hvor der åbnes op for, at investorer kan bygge attraktive boliger. En analyse har vist, at der er stort potentiale for lejligheder i Assens by, afslutter udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan Dan Gørtz.

Fakta – Fremtidens Assens

I foråret 2018 blev Assens Kommune en del af Realdanias projekt ”Hovedbyer på forkant” og fik støtte til at lave en udviklingsplan for Assens by. Åbningstrækket, der handler om at etablere en ny havneplads, et moderne samlingssted med bibliotek og andre aktiviteter – et multitek – og byggemuligheder for private investorer, blev vedtaget af Byrådet i februar 2019. Efterfølgende søgte Assens Kommune Realdania om støtte til åbningstrækket – og fik tilsagn om 10 mio. kr. i støtte mod egenfinansiering på samme beløb.

Projektet ’Fremtidens Assens’ er en udviklingsplan for Assens by, som blev vedtaget af Byrådet i juni 2019. Målet med udviklingsplanen er at fastholde og tiltrække borgere, turister, erhvervsdrivende og investorer ved at udvikle byen og vende byen mod vandet.

Væsentlige dokumenter

Yderligere oplysninger

  • Søren Steen Andersen, borgmester, Assens Kommune, 29 37 90 65
  • Astrid Bruus Thomsen, programchef, Realdania, 29 69 52 23
  • Dan Gørtz, udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan, Assens Kommune, 21 70 95 42
  • Peter Michael Nielsen, plan og kulturchef, Plan og Kultur, 23 48 68 62
  • Birgitte Lind-Thomsen Hjerrild, afdelingsleder, Plan og Kultur, 61 61 34 12
  • Anders Dam, planlægger og projektleder, Plan og Kultur, 64 74 72 90