icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er nu i høring

Byrådet har sendt Forslag til Kommuneplan 2017-2029 i høring. Indtil den 2. juni kan alle kommentere på forslaget.

Assens Kommune vil have vækst! For vækst giver frihed til at handle, til velfærd, til løbende udvikling og forbedringer. Efter finanskrisen er der igen fremgang og vækst at spore i Assens Kommune! Og den positive udvikling ser ud til at fortsætte. Vores mål er klart! Over de næste fem år ønsker vi, at vores befolkningstal skal øges med 100 borgere pr år, og at vi sælger 40 byggegrunde årligt. Og vi ønsker at investere for at nå det mål.

Alt dette er beskrevet i Planstrategi 2015, der blev vedtaget af Byrådet i april 2016. På baggrund af Planstrategien er der nu lavet en delvis revision af kommuneplanen.

Hvad er kommuneplanen for en størrelse?

Kommuneplanen er den plan som konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling, som Byrådet vil arbejde for i de kommende 12 år. I kommuneplanen fastlægges retningslinjerne for arealanvendelsen samt den overordnede fysiske udvikling af byerne og for det åbne land. Det er her borgere, erhvervslivet og andre interessenter kan se, hvordan politikerne ønsker at forvalte arealerne i kommunen. Byrådet har nemlig, som planlægningsmyndighed, ansvaret for planlægning af både beskyttelsesinteresserne og benyttelsesinteresserne i vores kommune.

Og hvad er så blevet ændret?

Kommuneplanen er blevet tilpasset på en række områder. Der er for eksempel udlagt 50 ha til nye boligområder - hovedsageligt i Byvækstbåndet. Der ud over er der lavet nye afsnit om, hvordan vi vil arbejde med at finde områder til fælles biogasanlæg og store husdyrbrug. Der er udpeger flere kulturmiljøområder og indarbejdet en række områder til natur og friluftsliv. Til gengæld er alle vindmølleområder fjernet, og de tre vejreservationer ved Skalbjerg, Tommerup og kommunegrænsen mod Faaborg er fjernet.

Hvad så nu?

Forslaget er i høring frem til 2. juni. Du kan se Forslag til Kommuneplan 2017-2029 på kommuneplanens egne hjemmeside www.assens.dk/kommuneplan2017
Her kan du også se en hvidbog med en mere detaljeret oversigt over ændringerne fra Kommuneplan 2013 til Forslag til Kommuneplan 2017 og læse om, hvordan du indsender høringssvar.