icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Flere byggegrunde på vej i Assens Kommune

Der har været stor efterspørgsel på kommunale byggegrunde til private boliger, og nu er der flere på vej i Assens Kommune. Onsdag godkendte Byrådet to aftaler om at købe mere jord, som nu skal udvikles til 56 nye byggegrunde til parcelhuse i Haarby og Aarup. Det sker som led i Byrådets strategiske satsning for at fremme tilflytningen til Assens Kommune.

”Flere byggegrunde betyder udvikling og vækst og er med til at højne lokalområdernes attraktivitet. Det er til gavn både for de borgere, som gerne vil bo i områderne, men også for de borgere, som allerede bor i vores lokalområder. Der har været stor efterspørgsel på byggegrunde i både Haarby og Aarup. Derfor er det fantastisk, at vi nu har fået aftalerne i hus,” siger borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen.

Haarby får 27 nye byggegrunde

I Haarby rummer købsaftalen syv hektar jord ved Faaborgvej, som skal udvikles til 27 byggegrunde.

”Vi er glade for, at aftalen nu er på plads, og at vi på den måde kan være med til at bidrage til Haarbys fortsatte udvikling,” siger Vibeke Sohne og Per Bækkelund, som sælger jorden i Haarby.

Derudover har Assens Kommune købt 9,4 hektar jord ved Bakkehusene i Aarup, som skal omdannes til 29 byggegrunde til parcelhuse.

Gårdejer, Jørgen Mindegaard Nielsen, er glad for, at han nu kan få lov til at fortælle naboerne om, hvad der kommer til at ske med den jord, han nu sælger fra:

”Det har været nogle lange forhandlinger, hvor der har været en række praktiske ting, som har skulle på plads, før vi har kunne melde noget ud til borgerne i lokalområdet, som har spurgt os i forløbet. Blandt andet har vi brugt tid på at finde en investor til delområde 2 og 3, som ville være med til at skabe et fantastisk boligområde og være med til at udvikle Aarup,” siger Jørgen Mindegaard Nielsen.

Amstrup og Baggesen skal også bygge i Aarup

Det er ikke kun kommunen, som køber jord af gårdejeren ved Bakkehusene. Amstrup & Baggesen Enterprise A/S har købt 3,2 hektar jord, som støder op til kommunens areal:
”Vi håber, at vores påtænkte projekt med mulighed for 1 og 1½ plans huse, i samspil med parcelhusgrundene, vil være med til at skabe et attraktivt boligområde, der er interessant for såvel nuværende som kommende beboere i Aarup, som har det til fælles, at de ønsker sig et nybygget hus med egen have og godt fællesskab i naturskønne omgivelser,” fortæller direktør for Amstrup og Baggesen, Niels Ove Jensen.

Yderligere 16 byggegrunde på vej i Tommerup

Ud over købet af jord til byggegrunde i Haarby og Aarup, så er kommunen også i gang med at lave en lokalplan for et område i Tommerup. Her blev anden etape af Vesterled nemlig skudt i gang i Miljø-, Teknik- og Planudvalget på mødet i marts. Den etape kommer til at udvide lokalområdet med 16 nye byggegrunde.

”Det er vigtigt, at vi udvikler vores mange skønne lokalområder, når der nu er en massiv efterspørgsel på at bo i kommunen. Det har vi både set med de mange henvendelser, vi får på vores byggegrunde, men også med den udvikling, der er sket med hussalget i kommunen, som er steget markant i år i forhold til sidste år,” fortæller Søren Steen Andersen.

Inden grundene i Haarby og Aarup kan sættes til salg, er der en længere proces, som skal i gang. Allerede i næste uge drøfter Miljø-, Teknik- og Planudvalget at sætte gang i byggemodningsarbejdet i både Haarby og Aarup. Det betyder, at der blandt andet skal laves kloakker, veje og udstykning af grunde, og ifølge lovgivningen skal det i udbud. Derfor forventer Assens Kommune at være klar til at kunne sælge grundene omkring sensommeren 2022. Men allerede fra i dag, den 29. april 2021, bliver det muligt at skrive sig op på en venteliste hos kommunen, så man får besked, når byggegrundene bliver sat til salg.

Mange flytter lige nu til Assens Kommune

Siden 2017 har Assens Kommune haft mere end en fordobling i salget af kommunale byggegrunde til privat boligbyggeri; fra 10 solgte byggegrunde i 2017 til 24 solgte i 2020. Samtidig er hussalget steget med 78 procent, hvis man sammenligner de første tre måneder i år med samme periode sidste år. Det viser tal fra Boligsiden.
Byrådet har med budgetaftalen for 2021-2025 sat yderligere skub i byudviklingen i de enkelte lokalområder i hele kommunen. Der er således afsat 40 mio. kr. til jordkøb og byggemodning af både udstykninger til private boliger og erhvervsformål de kommende år.

Som led i Byrådets strategiske satsning omkring at tiltrække flere borgere til kommunen og for at understøtte dette, er Assens Kommune desuden ved at udarbejde en Bosætningsstrategi, der forventes godkendt af Byrådet den 30. juni.

Få mere at vide om byggegrundene

Vi har oprettet interesselister for de kommende byggegrunde. Hvis du tilmelder dig,  holder vi dig orienteret, når der sker nyt.