icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Energiministeren besøgte fyrtårnsprojekt inden for spildevand

På Gummerup Renseanlæg i Assens Kommune får et levende laboratorium for vandteknologi masser af national og international opmærksomhed, og i går kom også energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt på besøg. Projektgruppen tester og udvikler nye teknikker til behandling og rensning af spildevand.

På testanlægget HEPWAT i Gummerup, 15 km øst for Assens, er der både miljømæssige såvel som økonomiske gevinster at hente, når der bliver tænkt ud af boksen, og spildevandsrensning bliver løftet fra at være reaktiv til at være proaktiv og fremtidssikret. Projektgruppen bag arbejder med at udvikle løsninger på udfordringer inden for spildevand, som opstår i takt med bl.a. klimaforandringer, nye samfundsmæssige krav til energioptimering og ikke mindst nye måder at betragte både affald og spildevand på.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt besøgte mandag anlægget, og han var imponeret over, hvad han så;

- Her på anlægget i Gummerup udvikles og testes teknikker, som bliver efterspurgt i hele Danmark og også internationalt. Projektet er et fyrtårn inden for spildevandsbehandling og –rensning. På sigt vil projektet vise, hvordan vi mest bæredygtigt og økonomisk får bugt med bl.a. mikroplast og medicinrester i vores spildevand samtidig med, at vi ruster anlæggene til fremtidens klima, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Samarbejdspartnere holdt åbent hus for branchen

Med projektet HEPWAT (Higher Environmental Performance in WastewATer systems) arbejder projektgruppen med at synkronisere og samkøre viden og data helt åbent mellem alle samarbejdspartnere. Det er et helt usædvanligt samarbejde, og derfor var mange branchefolk fra hele landet mødt op til åbent hus på anlægget.

Der var stuvende fuldt i teltet, hvor direktør i DANVA Carl-Emil Larsen, Assens Kommunes borgmester Søren Steen Andersen og Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt holdt tale. De fremmødte var med til at udråbe et leve for anlægget, inden Energiministeren stod for den officielle indvielse ved at trykke på en stor rød knap.

Efterfølgende var der rundvisninger på anlægget og gode muligheder for at netværke.

Erfaringer og viden kommer i spil, når helt nyt centralt renseanlæg i Assens skal designes

Erfaringerne og resultaterne fra projektet kommer – udover at forbedre Gummerup Renseanlæg og generere viden til hele spildevandsbranchen – også til at danne grundlag for designet af Assens Forsynings helt nye centrale rensningsanlæg i Assens, som efter planen skal stå færdigt i 2020-2021.

- Projektet har stort potentiale, og når vi skal i gang med at designe vores helt nye anlæg i Assens, kan vi skele til og bruge de resultater og den viden, vi med projektet når frem til. Vi glæder os til at bygge et fremtidssikret anlæg med helt ny teknologi, siger administrerende direktør i Assens Forsyning Birger Strandby Ernst.

Bag projektet HEPWAT står Assens Forsyning, Grundfos, Krüger og Artogis med Danmarks Tekniske Universitet (DTU Miljø) som underentreprenør i forbindelse med processerne på renseanlægget. Projektet er støttet af MUDP, som er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, med 18 mio. kr.

For yderligere oplysninger – kontakt venligst:

  • Birger Strandby Ernst, adm. direktør, Assens Forsyning, 63 44 90 00.
  • Jan Eilsø Nielsen, projektleder HEPWAT, Assens Forsyning, 23 31 71 84.

For udtalelser/interview med ministeren kontakt:

  • Pressechef Jesper Caruso, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, 41 72 91 84.