icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Du inviteres til WORKSHOP ”Et aktivt liv for borgere med demens og deres pårørende”

I Danmark lever 80-90.000 mennesker med en demenssygdom, og mange kender nogen, der har demens. Vi har brug for dine input til, hvordan vi sammen kan bidrage til, at det bliver muligt at holde fast i hverdagen og være aktiv længst mulig, når man har demens inde på livet.

Alzheimerforeningen Fyn og Assens Kommune inviterer til samarbejde om at skabe muligheder for et aktivt liv for mennesker med demens og deres pårørende. Muligheder, der tager afsæt i de ønsker og behov, der opleves blandt dem, der lever med sygdommen tæt inde på livet.

Input fra dagens workshop, vil indgå i et nyt katalog, med ideer, som borgere, lokalsamfund, foreninger, kirker, kommune og andre kan gribe og føre ud i livet. Workshoppen vil også bidrage med inspiration til en ny Demensstrategi for Assens Kommune, som skal vedtages i begyndelsen af 2022.

Program

 • Velkomst og dagens program
 • Oplæg
  • ”Hvordan møder vi mennesker med demens i Assens kommune?”
   v. Anne Grete Pilgaard, Leder af Aktivitet, Forebyggelse og Demens,
   Jinnie Hemmingsen, Demenskonsulent,
   Janne Abildtrup, Demenskoordinator,
   Shasja Ankjær Larsen, Brobygger og aktivitetsudvikler
  • ”Alzheimerforeningens arbejde på Fyn”
   v. Sidsel Jensen Medlem af bestyrelsen for Alzheimerforeningen Fyn,
   Anne Kirstine Iversen, Fynskonsulent i Alzheimerforeningen
 • Workshop
  • a. Ønsker og behov i hverdagen, når man har demens inde på livet
  • b. Ideer til hvordan lokalområder, foreninger, kirker, kommune og andre kan bidrage til at familier kan holde fast i hverdagen så længe som muligt, når demenssygdommen er flyttet ind
  • c. Hvem kan bidrage med hvad?
 • Opsamling og næste skridt
 • Tak for i dag

Tid og sted

Tidspunkt: Torsdag den 30. september 2021 kl. 16.00-19:00

Sted: På Kompasset - Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens

Målgruppe: Borger med demens, pårørende, Ældreråd, foreninger, lokalråd, medarbejdere i Assens kommune og alle øvrige, der har interesse i og input til emnet.

Tilmelding

Tilmelding senest 23. september til Anne Grete Pilgaard på mail til agpil@assens.dk eller på tlf: 64 74 69 20.

Du må i tilmeldingen gerne angive: dit navn, telefonnr., samt om du er privat person eller repræsenterer en forening/ råd e.l.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Anne Grete Pilgaard.