icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Drøft kommunens vision med politikerne over en bid mad

Assens Kommunes nye Vision 2030 ’Med vilje og hjerte’ er lige nu i offentlig høring. Byrådet inviterer i den forbindelse borgere til fællesspisning i Glamsbjerg Fritidscenter 24. januar kl. 18-20.

Byrådspolitikerne vil gerne uddybe tankerne bag visionen, tale med borgerne om den og ikke mindst opfordre dem til at komme med deres kommentarer i et høringssvar, inden høringsperioden udløber.

Borgerne har allerede sat deres præg på visionen. Visionsoplægget, der var oppe til debat på fire åbne møder i efteråret, indeholdt således ikke et tema med et decideret fokus på børn og unge.

Mange borgere var uforstående overfor det, og i høringsudgaven er temaet ’Vores børn og unge lykkes’ med.

- Efter visionsmøderne med borgerne i efteråret lavede vi en opsamling, og flere ting blev ændret på baggrund af borgernes betragtninger. Nu er visionen i høring, og endnu engang er det vigtigt for os at komme i dialog med borgerne. Fællesspisningen er en uformel måde at mødes på, og vi synes også, at arrangementet falder godt i tråd med visionens ånd omkring de styrkende og sunde fællesskaber, forklarer borgmester Søren Steen Andersen.

Fællesspisningen i Glamsbjerg Fritidscenter er gratis og åben for alle – pladser tildeles efter først-til-mølle-princippet, og interesserede skal melde sig til senest den 20. januar via kommunens hjemmeside www.assens.dk/vision2030

Det er også via hjemmesiden, høringssvar skal sendes. Sidste chance for at give høringssvar er fredag den 15. februar.

Fakta: Vision 2030 ’Med vilje og hjerte’

Du kan læse høringsudgaven af visionen, komme med høringssvar og melde dig til fællesspisning med byrådet på Assens Kommunes hjemmeside www.assens.dk/vision2030