icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

DK2020 - 16 klima-kommuner indgår alliance

Assens Kommune og de 15 andre forgangskommuner i DK2020 indgår nu en klimaalliance for at sikre læring, vidensdeling og handling i kampen mod klimaforandringerne.

”I Assens Kommune har vi høje ambitioner for klimaet. I 2030 vil vi have reduceret CO2-udledningen inden for kommunegrænsen med mindst 70 procent og i 2050 vil vi være C02-neutrale. Det kræver, at vi hele tiden holder os opdateret på, hvad der virker og lader os inspirere af andres gode erfaringer og ikke mindst lærer af hinanden.”, fortæller borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen.

De 16 kommuner har alle vedtaget en klimastrategi og udarbejdet et indsatskatalog, som sikre minde CO2-udledning og sikring mod klimaforandringerne. Kommunerne er nu i gang med at føre indsatserne ud i livet, og her er vidensdeling en afgørende faktor i forhold til, hvor hurtigt den grønne omstilling kommer til at gå:

”I Assens Kommune er vi super gode til at lave vådområder og skovrejsning, vi er ved at undersøge markedet for miljøvenlige biler og lade-infrastruktur, vi har en række klimasikringsprojekter i gang og har indgået diverse klimapartnerskabsaftaler med erhvervslivet. Og hvis vi kan hjælpe andre med den viden, som vi indsamler, og vi kan lære af andre kommuners erfaringer, så kommer vi sammen hurtigere i mål med den grønne omstilling”, siger Søren Steen Andersen.

DK2020 klimaalliance vil indgå i tæt samarbejde med det globale C40 netværk, som giver kommunerne adgang til C40’s ressourcer, samt skaber mulighed for udveksling af globale standarder, viden og erfaring.

Alliancen er etableret i samarbejde med Realdania, CONCITO, KL og C40, og består af følgende kommuner: Albertslund, Allerød, Assens, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Helsingør, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Køge, Lemvig, Lolland, Middelfart, Samsø, Sønderborg, og Vejle.

Fakta om klimaalliancen

Kommunerne forpligter sig til at:

  • Gennemføre den nødvendige strategiske planlægning til at opnå og efterleve Parisaftalens langsigtede målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader, og nødvendig tilpasning til de fremtidige forandringer i klimaet.
  • Sikre dette gennem vedtagelsen af en pariskompatibel klimahandlingsplan, som viser, hvordan kommunen tilpasser sig fremtidens klimaforandringer og opnår netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050.
  • Sikre de nødvendige forudsætninger for gennemførelsen af klimahandlingsplanen, og at de konkrete handlinger, som planen foreskriver, implementeres og følges.
  • Indgå i en tæt alliance om at nå de fælles mål, for herigennem aktivt at inspirere og støtte hinanden, samt at øge fokus på kommunerne klimaindsats, handlemuligheder og rammebetingelser.
  • Efterleve de aftalte krav om deltagelse, herunder deltage aktivt i et årligt topmøde mellem alliancens kommuner.
  • Arbejde for at flest mulig kommuner tilslutter sig alliancen.

Formål med klimaalliance

  • Et styrket kommunalt netværk bredt i Danmark med udgangspunkt i vores ambitiøse deltagelse i DK2020 – en national pendant til det internationale C40 netværk. Formålet er, at vi, på sigt sammen med de øvrige kommuner i landet, forpligter hinanden til at gå forrest på nationalt niveau ved tiltrædelse af en fælles erklæring. En fælles ramme for et tættere tværkommunalt samarbejde.
  • Netværket vil også kunne muliggøre, at vi løbende deler vores erfaringer og planer for indsatser, og sammen kan skubbe på for at skabe de bedste rammer for vores indsatser i kommunerne til gavn for vores borgere.
  • Alliancen af klimaambitiøse DK2020 kommuner vil samtidig forpligte sig på at skabe en platform for vidensdeling, samarbejde og indflydelse, som øger kommunernes fælles evne til at implementere ambitiøs klimahandling.

Læs mere om Assens Kommunes klimastrategi