icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Dialogmøde i Jordløse

Assens Byråd indbyder til dialogmøde med borgerne og afholder byrådsmøde i Jordløse.

Assens Byråd er rykket ud af de faste rammer på Rådhuset og byder alle borgerne indenfor til dialogmøde i Landsbyens Hus i Jordløse.

Du har mulighed for at få en direkte dialog med politikerne i Assens Byråd og samtidig give din mening til kende. Sammen med Jordløse Lokalråd afholdes dialogmøde og alle er velkomne.

Lokalrådet tager initiativ til at drøfte og debattere tre overordnede temaer med politikerne:

  • Fremtidens bæredygtige landsby – hvordan kan det se ud i Jordløse, både når vi taler om natur, økonomi og social og kulturel bæredygtighed og hvordan kan forskellige initiativer indtænkes i en lokalplan for området?
  • Fremtidens lokale energiforsyning i Jordløse og omegn - hvordan kan lokal produceret energi eksempelvis via solceller, vindmølle og et evt. termonet kombineres med en mere central energiløsning i forbindelse med udfasning af naturgas?
  • En sammenhængende natur omkring Jordløse – hvordan kan Jordløse som lokalsamfund arbejde med det, og hvordan forholder Byrådet sig til det?

Derudover har deltagerne muligheden for at stille konkrete spørgsmål til dialog og dermed få politikernes fulde opmærksomhed. Alle byrådsmedlemmerne er mødt op og er klar til dialog om udviklingen af området. Aftenens ordstyrer er kommunaldirektør Finn G. Johansen.

Dialogmødet starter kl. 17 og varer fem kvarters tid.

Byrådsmøde

Efter dialogmødet holdes det ordinære byrådsmøde, som alle selvfølgelig også er velkomne til at blive og overvære.

Dagsordenen til mødet kan hentes fredagen før på kommunens hjemmeside.

Byrådsmødet starter kl. 19.

Spørgsmål om dialogmødet

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Byrådssekretariatet, Anne-Mette Møller Seeberg, tlf. 64746614, amems@assens.dk

Tid og sted

  • Dato: onsdag 30. november 2022
  • Sted: Landsbyens Hus Jordløse, Jordløse Møllevej 14 5683 Haarby
  • Dørene åbnes: kl. 16.30
  • Dialogmøde: kl. 17-18.15
  • Byrådsmøde: kl. 19
  • Ordstyrer: kommunaldirektør Finn G. Johansen

Alle er velkomne!