icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Dialog- og Byrådsmøde i Tommerup

Assens Byråd er rykket ud af de faste rammer på Rådhuset og afholder byrådsmøde i Fyrtårn Tommerup. Inden da inviteres alle interesserede til dialogmøde arrangeret i samarbejde med Tommeruppernes Lokalråd.

Dialogmødet afvikles som et walk-and-talk arrangement, hvor du har mulighed for at komme i dialog med medlemmerne af Byrådet.

Walk-and-talk arrangementet fører deltagerne forbi Tallerupsøerne, hvor der vil være en præsentation af udviklingen af det rekreative område og dialog herom.

Lokalrådet har desuden initieret følgende temaer for dialogmødet:

Den fortsatte udvikling af Tommerup-området

I 2017 blev Udviklingsplanen for Tommerupområdet vedtaget af Byrådet – her bl.a. med fokus på at sikre en helhedsorienteret udvikling af området og snart sendes en ny planstrategi i høring. Lokalrådet er optaget af at drøfte rammerne for den videre udvikling af Tommerup og Tommerup stationsby, herunder også fremtidens energi- og varmeforsyning.

Udvikling af den trafikale situation i og omkring Tommerup og Tommerup Stationsby

Det skal være trygt at færdes i Tommerupområdet. Byerne har gennem årene oplevet øget trafik og hastighed – en udvikling, der bl.a. påvirker sikkerheden for fodgængere og cyklister. Lokalrådet er optaget af at drøfte lokale initiativer.

Derudover har deltagerne mulighed for at stille konkrete spørgsmål til byrådsmedlemmerne undervejs.

Walk-and-talk arrangementet starter kl. 17 på p-pladsen ved Fyrtårn Tommerup og varer fem kvarters tid. Der serveres lidt drikkelse og snacks i Fyrtårn Tommerup efter gå-turen og inden byrådsmødet.

Byrådsmøde

Efterfølgende afholdes det ordinære byrådsmøde i Fyrtårn Tommerup.

Alle borgere er velkomne til byrådsmødet, der starter kl. 19.

Dagsordenen til mødet kan hentes fredagen før på kommunens hjemmeside.

Spørgsmål

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Janne Kornbeck, tlf. 64 74 73 71.

Assens Byråd i samarbejde med
Tommeruppernes Lokalråd

Tid og sted

  • Dato: Onsdag 31. maj 2023
  • Mødested: P-pladsen ved Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, Tommerup
  • Walk-and-tak: Kl. 17-18.15
  • Byrådsmødet: kl. 19 i Fyrtårn Tommerup