icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Det endelige valgresultat i Assens Kommune

Fintællingen er afsluttet, og mandaterne er fordelt. Se Assens Kommunes nye byråd.

A - Socialdemokratiet

 • Poul-Erik Svendsen
 • Sara Emil Baaring
 • Charlotte Vincent Petersen
 • Lasse Tajmer
 • Elmer Phillipsen
 • Lone Akselsen
 • Berit Schaldemose
 • Helge Kold

C - Det Konservative Folkeparti

 • Søren Thomsen
 • Jim Staffensen
 • Vagn Top

D - Nye Borgerlige

 • Lars S. Lillebæk

F - SF – Socialistisk Folkeparti

 • Jeanette Sandberg
 • Mogens Mulle Johansen

O - Dansk Folkeparti

 • Jens H. W. Thulesen Dahl

V - Venstre

 • Søren Steen Andersen
 • Pia Offer Madsen
 • Henrik Kirk
 • Jens Jakobsen
 • Tine Grau Poulsen
 • Camilla Lykke Sørensen
 • Nikolaj Leed Henriksen
 • Henrik Mott Frandsen
 • Dan Gørtz
 • Ib W. Jensen
 • Knud Søby
 • Rie Nielsen
 • Ole Maagaard Pedersen

Ø - Enhedslisten

 • Kaj Alstrup

Alle resultater