icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Det demensvenlige samfund i Assens Kommune bliver nu styrket med 4,2 mio. kr.

Assens Kommune har fået 4,2 millioner kroner fra Socialstyrelsens pulje “Styrkelse af demensvenligt samfund” til et udviklingsprojekt, som skal være med til at udvikle rammerne for konkrete indsatser, så lokalsamfund, foreninger og frivillige bedre kan hjælpe borgere med demens og deres pårørende.

Med tilsagn om 4,2 millioner kroner fra Socialstyrelsen kan Assens Kommune snart sætte gang i et projekt, som skal hjælpe borgere med demens og deres pårørende, udbrede kendskabet til og viden om demens i samfundet og kontinuerligt styrke demensvenligheden i kommunen.

”Antallet af borgere, der får konstateret demens, stiger, og det er vigtigt for sygdommens og hjernens udvikling, at de kan beholde deres dagligdag og aktiviteter. Derfor vil vi som kommune gerne sikre, at det kan lade sig gøre på en tryg måde”, fortæller formand for Social og Ældreudvalget i Assens Kommune, Poul-Erik Svendsen, og fortsætter:

”Projektet skal være med til at udvikle rammerne om en række forskellige indsatsområder – nogle som henvender sig direkte til borgere med demens og deres pårørende og andre, som henvender sig til samfundet omkring dem. Derudover handler projektet også om synlighed og dialog, så man gennem workshops, oplæg, webinarer med både pårørende, foreninger, frivillige og det omkringliggende samfund, kan få udviklet en målrettet indsats.”

Samfundet spiller en stor rolle for aktivitetsniveauet

”Demens har mange ansigter, og hvis man ikke er herre over sin egen reaktion, kan man godt være bekymret for andres opfattelse af én, og det kan i værste fald gøre, at nogle isolerer sig”, fortæller Anne Grete Pilgaard, leder af afdelingen for Aktivitet, Forebyggelse og Demens, og fortsætter:

”Isolation er ikke godt, da det er vigtigt for demensramte, at holde hjernen og kroppen i gang. Vi ved, at det skaber stor tryghed for borgere med demens og deres nærmeste, når de ved, at der er forståelse for deres situation i deres nærmiljø. Eksempelvis er det nemmere at deltage i en sportsaktivitet i den lokale idrætsforening, hvis man ved, at de, der er i foreningen, ved, hvordan man kan reagere eller agere, og hvordan de skal forholde sig til det.”

Udviklingsprojektet er forankret i afdelingen Aktivitet, Forebyggelse og Demens. I projektet ansættes en projektleder og 2 antropologer, der skal arbejde sammen med de landsdækkende organisationer som Videnscenter for Demens, Pårørende i Danmark, DGI, Demensvenligt Danmark og Alzheimerforeningen.

Borgernes behov i centrum for indsatserne

Antropologernes arbejde vil bestå i at besøge borgere med demens og deres familier hjemme og besøge de foreninger og organisationer omkring dem. Deres observationer skal bruges til at målrette indsatser løbende til de behov, som de ser og hører, der er.

”Med den organiseringen kan vi handle hurtigere og lave mere målrettede indsatser i forhold til de behov, der er opstår hos familierne, der har demens inde på livet”, siger formand for Social og Ældreudvalget i Assens Kommune, Poul-Erik Svendsen.