icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Det bobler med planer om flere boligområder i Assens Kommune

Nu kan der snart være boligområder på vej i Tommerup St., Skalbjerg og Grønnemose. Miljø, Teknik og Plan udvalget har nemlig besluttet at sætte gang i undersøgelses- og planlægningsarbejdet omkring udviklingen af nye boligområder i de tre byer.

”Lige nu er der stor efterspørgsel på boliger i hele kommunen, og vores lokalområder er inde i en rivende udvikling. Derfor er det vigtigt, at vi følger efterspørgslen nøje, så vi sikrer en attraktiv og varieret boligmasse, som matcher behovene i de forskellige livsfaser, som vores potentielle tilflyttere er i”, fortæller Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune.

”Når der kommer flere borgere, vil det styrke vores lokalsamfund og give mulighed for den fornødne vækst lokalt og i hele kommunen. Flere borgere og vækst er medvirkende til, at vi fortsat kan udvikle og sikre de bedste tilbud til børn, unge og ældre, samt medvirkende til at virksomhederne kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft” formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune, Dan Gørtz.

Nyt boligområde øst for Tallerupsøerne i Tommerup St.
Et af de steder, hvor der nu er sat gang i arbejdet med et nyt kommuneplantillæg og en lokalplan, er i Tommerup St. Her har Niels Pedersen, der er direktør i virksomheden MiljøBo i Tommerup, henvendt sig til kommunen, da han ønsker at udvikle og investerer i et nyt boligområde øst for Tallerupsøerne:

”Jeg er født og opvokset i Tommerup st., og det er vigtigt for mig, at byen og kommunen bliver ved med at udvikle sig. Og det handler blandt andet om, at få nye mennesker og kræfter til byen”, fortæller Niels Pedersen.

MiljøBos forslag til et nyt ca. 12 hektar stort boligområde rummer en kombination af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Størstedelen af området ligger inden for kommuneplanrammen for området. Men da det tiltænkte boligareal er større end kommuneplanrammen med ambitioner om 135 parcelhusgrunde på sigt, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg.

Og det arbejde har Miljø, Teknik og Plan netop sat i gang. Derfor skal Assens Kommune nu i gang med at undersøge forholdene omkring vej, trafik, miljøhensyn, støjpåvirkning fra jernbanen og varmepumpeanlægget, håndtering af regnvand og spildevand på arealet med mere.

I den forbindelse vil Assens Kommune involvere naboerne for at kunne inddrage eventuelle ønsker i det videre arbejde med planlægningen.

”Vi er opmærksomme på, at der er en del, som der skal tages hensyn til i området både i forhold til natur, terræn og trafik, som skal undersøges, før vi kan komme i gang. Og det er også vigtigt for os, at naboer og de lokale får mulighed for at blive hørt, så vi kan tage deres tanker med i betragtning blandt andet i høringsfasen”, siger Niels Pedersen.

”Vi er meget begejstrede, og det er et rigtig godt forslag, som hænger godt sammen med naturen, byen og byens udvikling.”, fortæller Martin Winther-Gaasvig, som er formand for Tommeruppernes Lokalråd, og fortsætter:

”For at kunne blive ved med at tiltrække tilflyttere og udvikle vores skønne by, er vi nødt til at have forskellige typer af boliger og byggegrunde. Derfor er skønt, at der nu er en investor, som vil være med til at udvikle vores stationsby, som både ligger tæt på Odense og motorvejen, og som er fyldt med liv og gode aktiviteter.”

”Vi ser det som et plus både for de lokale, men også for hele kommunen, da øget befolkningstilvækst også har indvirkning på, om vi kan beholde skoler, vuggestuer og fritidsaktiviteter og sikre udvikling og nytænkning.”, siger Niels Pedersen.

Lokale vil udvikle boligområde i Skalbjerg
Også i Skalbjerg kan der komme tale om flere boliger. Her har Christian Tast og Marie Lind fra Cuben, Kultur- og Arbejdsfællesskab taget kontakt til kommunen med et ønske om at udvikle et boligområde:

”Vi holder selv meget af at bo i Skalbjerg og ønsker, at byen videreudvikler på og gøder det liv, fællesskab og de aktiviteter, der allerede er til stede i byen. Dette kan for eksempel gøres ved at etablere nye boformer samt kulturelle og arbejdsmæssige fællesskaber, som kan tiltrække forskellige segmenter af tilflyttere.”, fortæller parret.

Ambitionerne i projektet er at tænke både natur, terræn og bæredygtighed ind i arkitektur, byggematerialer og fællesarealer.

”Vi vil gerne skabe 8 små fritliggende grunde uden hække og stakitter, med fællesarealer imellem, og vi lægger op til, at der skal være plads til naturen, deleøkonomi, rekreative uderum og fælles nyttehave. På den måde kan vi skabe et fællesskab, der også giver mulighed for at bevare privatlivet.”

I tilknytning til området er der også tanker om et kultur- og arbejdsfællesskab, som vil skabe mulighed for aktiviteter og samarbejder, der inddrager resten af lokalsamfundet. Og derudover er ønsket også at der udstykkes 2 almindelige parcelhusgrunde på Drejervænget.

”Vi har armene helt oppe i luften. Det er meget positivt, at der nu er lokale investorer, der vil investere i landsbyen, så flere får mulighed at bygge sin drømmebolig i en stationsby med et aktivt foreningsliv, stærke fællesskaber og masser af god skov og natur”, siger formand for Vissenbjerg Lokalråd, Bjarne Stenhøj Hansen.

I projektet er der også tænkt i bæredygtige byggematerialer, vild natur, biodiversitet, og grønne områder, hvor det også skal være muligt at dyrke grøntsager.

Miljø, Teknik og Plan har besluttet, at der skal sættes gang i planlægningsprocessen, som blandt andet indeholder en undersøgelse af muligheder, udfordringer og mulige løsninger for et nyt boligområde i Skalbjerg.

Fra erhvervsområde til boligområde i Grønnemose
Også i Grønnemose kan der nu tænkes flere hektar ind i planlægningen af nye boliger.

Assens Kommune ejer nemlig 12,7 ha i Grønnemose, som hidtil har været udpeget til erhvervs- og industriområde. Men efter at planlægningen af et nyt erhvervsområde mellem motorvej og Rørup er gået i gang, har Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune nu besluttet, at ”Trekantens” 12,7 ha – eller dele heraf - skal ændre status fra erhvervsramme til boligramme.

Dermed kan Assens Kommunen nu inkludere området i en større helhedsplan for Grønnemose-området, og det bliver muligt i de planer at tænke boligudvikling ind, hvis alle forholdene, som nu skal undersøges, gør det muligt.

”Det betyder meget, og det er noget, vi har efterspurgt længe. Vi ligger centralt placeret på Fyn og lige ud til motorvejen, og i de kommende år vil der blive etableret en række virksomheder og en masse arbejdspladser, og det skal vi da udnytte med tilbud om boliger. Og nu er der noget der tyder på, at det kan blive en realitet”, fortæller formand for RØST, Inge Büning.