icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Den nye bydel i Tommerup har fået sit navn

Overmarken er navnet på den nye grønne bydel vest for Tommerup. Til de tre kvarterer i bydelen anbefales navnene Vesterled, Sortebro og Stenbjerge. Det har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Assens Kommune netop vedtaget.

I slutningen af marts vedtog Byrådet i Assens Kommune, at der skulle findes navne til den nye grønne bydel. Det skete ved en konkurrence, hvor borgere kunne indsende forslag til bydel og kvarterer, samtidig med at planlægningen for første etape i den nye bydel med et boligområde ved Vestervangen var i offentlig høring. Vinderne af konkurrencen er fundet, og de bliver præmieret med henholdsvis gavekort til Frøbjerg Festspil og gavecheck til Coop.

Stor interesse fra lokalområdet

Processen er nu afsluttet, og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har i dag vedtaget, at selve bydelen skal hedde Overmarken, mens det sydlige kvarter, som ligger i forlængelse af boligområdet Vestervangen, er anbefalet til at blive navngivet Vesterled. Det nordøstlige kvarter, som ligger op til Sortebrovej, der fører til Tommerup St. er anbefalet til at hedde Sortebro, og det nordvestlige kvarter, som ligger på bakken syd for Stenbjerge Mølle, er anbefalet til at få navnet Stenbjerge. Byrådet vil, efter sommerferien, tage endelig stilling til kvarterenes vejnavne.

- Det har været en interessant proces, og vi er meget glade for den dialog, vi har haft med borgerne i lokalområdet, og vi synes, der er kommet rigtig mange gode forslag til navngivningen af den nye bydel. Der er mange, som har givet sin mening til kende på den ene eller den anden måde, og det er glædeligt at opleve, at der er så stor interesse for projektet, siger formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Assens Kommune, Dan Gørtz.

Fem forslag til afstemning

Der var 31 forskellige personer, som indsendte forslag til navne, og tilsammen gav det 100 individuelle navneforslag. I et samarbejde mellem repræsentanter fra Tommeruppernes Lokalråd og administrationen i Assens Kommune blev fem navnepakker indstillet til offentlig afstemning. Alle navnepakker byggede på en forskellig historie om området. Forslagene var til afstemning på Assens Kommunes hjemmeside i perioden 11. - 25.maj, og det endelige resultat blev 151 entydige stemmer.

- I forbindelse med udformningen og senest navngivningen har det været en spændende opgave for lokalrådet i Tommerup at være med. Der var mange gode forslag, og de navne, der var til behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, afspejlede fint retningen i de forslag, der kom ind. For os i Tommerup bliver det godt at få sat navne på den nye bydel, for det vil betyde, at det bliver mere konkret, og at vi kan tro på, at der endelig kommer flere tiltrængte byggegrunde til området, siger Jakob Schjødt-Pedersen fra Tommeruppernes Lokalråd, som har oplevet et godt samarbejde med Assens Kommune i processen:

- Der er nogen i byen, der snart kan få nye naboer. Det har naturligvis givet mange bekymringer. Vi har oplevet, at Assens Kommune har været opsøgende for at komme i dialog med blandt andre lokalrådet og grundejerforeningen på Vestervangen, så alle har fået mulighed for at få indflydelse, så de bedst mulige løsninger er fundet.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog på mødet ligeledes stilling til strukturplanen for bydelen og lokalplanen for 1. etape (de første 13 grunde). Strukturplanen blev godkendt som grundlag for den videre planlægning og lokalplanen sendt videre til endelig godkendelse i byrådet.

Vil du vide mere, så kontakt:

  • Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Assens Kommune, Dan Gørtz, tlf.: 21 70 95 42 eller email: dango@assens.dk 
  • Jakob Schjødt-Pedersen fra Tommeruppernes Lokalråd, email: jakob@tommerupperne.dk 
  • Byplanlægger i Assens Kommune, Pia Damkjær Pedersen, tlf.: 6474 72 09 eller email: pidpe@assens.dk

Læs mere: www.assens.dk/fremtidenstommerup