icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Debatmøde om ny kulturpolitik i Assens Kommune

Assens Kommune skal have ny kulturpolitik. Derfor inviterer kommunen alle kulturinteresserede borgere og kulturaktører til et åbent møde torsdag den 21. marts, kl. 17.00-20.30 på CulturArte i Køng, hvor fremtidens kulturliv bliver sat til debat.

Det er det politiske udvalg Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, der har sat arbejdet med den nye kulturpolitik i gang. Mødets overskrift er Kulturen som drivkraft. Som udgangspunkt for debatten, har Udvalget udpeget fire pejlemærker: Dannelse og identitet, Oplevelser og inspiration, Sammenhæng og fællesskaber samt Kvalitetskultur og livskvalitet.

Mødedeltagerne vil i forbindelse med hvert pejlemærke blive bedt om i mindre grupper at drøfte Assens Kommunes nuværende kvaliteter på området samt hvilke ambitioner, der ønskes for fremtiden. Desuden skal grupperne give bud på handlinger, der kan hjælpe med at opfylde ambitionerne. Politikere fra Udvalget deltager i gruppedrøftelserne.

”Vi glæder os meget til en spændende og inspirerende debat med borgerne,” siger Finn Brunse, formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, og fortsætter:

”Foreløbig har vi holdt et temamøde i Udvalget og et inspirationsmøde med Kulturforum Assens. På grundlag af møderne og Vision 2030 har vi fået udarbejdet et kulturpolitisk debatoplæg, der beskriver vores udgangspunkt og stiller en masse gode og relevante spørgsmål. Nu ser vi så frem til en god dialog med borgerne, inden vi går i gang med at formulere selve politikken.”

Mellem gruppedrøftelserne vil Assens Musikskole, Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne og Haarby Amatør Teater i en række små mellemspil give smagsprøver på kulturlivet i Assens Kommune. Desuden vil medlemmer af Kulturforum Assens kort fortælle om deres drømme for fremtidens kulturliv som inspiration til debatten.

Tilmelding til mødet

Der er tilmelding til borgermødet senest søndag den 17. marts 2019 på www.assens.dk/kulturpolitik. Her kan man også finde aftenens program, det kulturpolitiske debatoplæg samt link til andet relevant materiale.

Yderligere oplysninger

Finn Brunse, formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, tlf. 25 23 29 02 eller Katrine West, kulturkonsulent tlf. 64 74 64 59.