icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Borgermøde onsdag den 14. august 2019

Byrådet har 26. juni 2019 vedtaget at sende forslag til kommuneplantillæg og lokalplan vedrørende opførelse af en solcellepark nord i Ebberup i offentlig høring.

Planforslagene er i høring indtil 28. august 2019.

Der bliver afholdt borgermøde om solcelleparken onsdag den 14. august kl 17-19 på Ebberup skole, Skolevej 4 Ebberup. Alle er velkomne.

Planforslagene som er i høring kan ses på Assens kommunes hjemmeside under offentliggørelser. Du finder dem her