Afbrændingsforbud

Beredskab Fyn har d. 2.7. forlænget afbrændningsforbuddet.

Forbuddet er gældende indtil Beredskab Fyn ophæver dette.

Se, hvad du skal være særlig opmærksom på:
icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Borgermøde om havmøllepark

Sønderborg Forsyning holder borgermøde i Thorøhuse Forsamlingshus den 29. august kl. 19.00-21.00. I juni fik Sønderborg Forsyning tilladelse fra Energistyrelsen til at lave forundersøgelser samt lave miljøkonsekvensvurdering til et projekt i et område mellem Als og Helnæs på Fyn, hvor man ønsker at opstille mellem 20 og 44 vindmøller.

Havvindmøllerne vil have en samlet installeret effekt på mellem 100-160 MW. Det giver mulighed for at opstille alle størrelser af vindmøller - fra 2,2 MW til de helt store 8 MW vindmøller. Sidstnævnte må dog højst måle 250 meter til øverste vingespids.

Kom med input til borgermødet

For at imødekomme interesserede og bekymrede borgere i den fynske del af området afholder Sønderborg Forsyning borgermøde i

Thorøhuse Forsamlingshus den 29. august kl. 19.00-21.00.

Her vil der være mulighed for at komme med ideer til emner, der skal belyses i en miljøkonsekvensvurdering.

Fakta

  • Forundersøgelsestilladelsen er den første af tre tilladelser, som Energistyrelsen skal udstede, før man kan opstille havvindmøller. De andre er en etableringstilladelse og en tilladelse til at udnytte energien. Tilladelserne bliver givet, efterhånden som projektet skrider frem, og hver enkelt tilladelse skal være givet, før man kan få den næste. Det vil sige, at tilladelse til forundersøgelser altså ikke giver ret til at opføre havvindmøller.
  • Forundersøgelserne skal være afsluttet senest 15. december 2018.

Læs mere: 

For yderligere oplysninger

Kontakt Peter Nielsen, Plan- og Kulturchef, Assens Kommune, 2348 6862