icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Borgere får 95.000 kr. til projekter i Fremtidens Assens

Lørdag den 1. december kl. 11-15 inviterer Assens Kommune alle interesserede til et byværksted. Områdevandringer tre forskellige steder i Assens by skal vække idéer til forsøgsprojekter i byrummet, der kan stå klar i 2019.

En rask gåtur er det første programpunkt for deltagerne, der er interesserede i at være med til at udvikle Fremtidens Assens, når Assens Kommune inviterer til byværksted lørdag den 1. december.

Ved tilmelding vælger deltagerne hvilket af tre udpegede områder i byen, de har størst interesse i at være med til at komme med udviklingsidéer til. De tre områder er Bymidten (Tobaksgaarden, Østergade og Plum-området), Havnen (Kogehusmolen og midtermolen) og Sukkerfabrikken (Arena Assens og Jordbassinerne).

På gåturene i områderne taler deltagerne om, hvilket liv de ønsker i området, og hvad der skal til for at opnå det. På dagen kører de tre spor simultant.

Byværkstedet kommer i kølvandet på et stort bymøde, som Assens Kommune og rådgivningsfirmaet BARK, der er tilknyttet projektet ”Fremtidens Assens”, var værter for 12. november.

- Opbakningen til bymødet var fantastisk med mere end 100 deltagere, og allerede her var det tydeligt, at borgerne gerne stiller op som aktive deltagere for at sikre udviklingen af byen. Der er allerede mange idéer, og nu bliver det spændende, hvad en tur ’ude i marken’ 1. december genererer af input. Jeg håber, at mange vil møde frem med deres idéer og synspunkter til, hvordan vi styrker Assens by, siger formand for den politiske styregruppe Dan Gørtz.

Assens bymidte, et af de tre områder deltagerne kan arbejde med.

På jagt efter byrumseksperimenter

Der er 95.000 kroner til projekter, som skal drives af borgergrupper. Derfor er formålet med byværkstedet også at blive sporet ind på konkrete projekter og etablere arbejdsgrupper, som vil arbejde videre.

Tanken bag projekterne er, at de skal være midlertidige eksperimenter i byrummet - eksempelvis en ny indretning af et byrum, en ny funktion i en tom bygning, etablering af en ny forbindelse eller en idé til et nyt event. 

Grupperne får mulighed for at sparre med hinanden og med medarbejdere fra Assens Kommune og BARK rådgivning til endnu et byværksted den 12. januar. Den 23. januar skal hver gruppe fremlægge deres projekt for et dommerpanel. Panelet vælger de bedste projekter og fordeler midlerne mellem dem.

Projekterne skal være klar i Assens by i løbet af 2019.

Tilmelding til byværkstedet senest fredag den 30. november 2018 kl. 12.

Tilmelding sker via www.assens.dk/fremtidensassens

Assens Havn, et andet område der kan inddrages i et byrumseksperiment.

Fakta – Fremtidens Assens

Byværkstedet er et led i arbejdet med projektet ”Fremtidens Assens”, som munder ud i en helheds- og udviklingsplan for Assens by. Målet er at fastholde og tiltrække borgere, turister, erhvervsdrivende og investorer ved at udvikle byen.

Projektet ”Fremtidens Assens” har et samlet budget på 2 mio. kr., hvoraf fonden Realdania bidrager med halvdelen under indsatsen ”Hovedbyer på Forkant”.

En politisk styregruppe med følgende medlemmer fra byrådet arbejder med projektet; Pia Offer Madsen, Henrik Hansen, Søren Steen Andersen, Finn Brunse og formand for styregruppen Dan Gørtz. Et interessentforum med lokale aktører og interessenter fungerer som følgegruppe og sparringspartner for den politiske styregruppe.

Se mere på www.assens.dk/fremtidensassens 

 

Yderligere oplysninger:

  • Dan Gørtz, udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan og formand for projektets politiske styregruppe, Assens Kommune, tlf. 21 70 95 42.
  • Peter Michael Nielsen, Plan og Kulturchef, Plan og Kultur, tlf. 23 48 68 62.
  • Birgitte Lind-Thomsen Hjerrild, Afdelingsleder, Plan og Kultur, tlf. 61 61 34 12.
  • Anders Dam, Planlægger og projektleder, Plan og Kultur, tlf. 64 74 72 90.