icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Bestyrelsen ønsker Gummerup Børnehave og Skole lukket

Bestyrelsen for Huset, der dækker over Gummerup Børnehave og Skole, har på baggrund af deres bestyrelsesmøde i går aftes bedt Assens Kommunes Byråd om at afvikle Gummerup Børnehave og Skole i løbet af skoleåret 2020/2021.

Ifølge bestyrelsen sker det på grund af et manglende børne- og elevgrundlag igennem flere år, hvor bestyrelsen kan konstatere, at Gummerup Børnehave og Skole ikke længere er det naturlige førstevalg for en del af børnene i distriktet. På den baggrund mener bestyrelsen ikke længere, at det er økonomisk forsvarligt at videreføre børnehaven og skolen.

”Vi har taget bestyrelsens beslutning til efterretning og får nu taget hånd om situationen på den korte bane,” siger Mulle Johansen, formand for Uddannelse, Børn og Familie.

Det betyder, at der i dag er holdt orienteringsmøde med skoleforvaltningen og de ansatte på skolen.
På onsdag, den 1. juli, er alle forældre indkaldt til et orienteringsmøde på skolen, ligesom Uddannelse, Børn og Familie er indkaldt til ekstraordinært Udvalgsmøde samme dag for at drøfte bestyrelsens beslutning samt den videre proces.

Også skole efter sommerferien

Mulle Johansen fortæller, at Udvalget løbende har været i dialog med bestyrelsen omkring det faldende børne- og elevtal. Dialogen er taget med udgangspunkt i dén aftale, partierne indgik i Budgetaftalen 2018-2021. Her besluttede partierne, at der skulle være en opmærksomhed omkring at skoler, der har udfordringer med grænsen på 100 elever eller bliver udfordrede på økonomien, i god tid skal gå i dialog med Udvalget for at afhjælpe udfordringerne.

”Med bestyrelsens beslutning, retter vi nu i første omgang en henvendelse til Ministeriet i forhold til at få belyst og undersøgt hvilke muligheder, der er for at lukke skolen via en dispensationsansøgning. Normalvis skal ansøgninger om at lukke skoler være Ministeriet i hænde senest 1. marts det pågældende år, så lige nu er vi forpligtet til at drive skolen frem til 1. august 2021,” siger Mulle Johansen.

Han påpeger, at Udvalget først efter sommerferien vil drøfte og tage stilling til hvilke handlemuligheder, der er i forhold til Huset.

”Det er vigtigt for mig at pointere, at der stadig er et tilbud om skole i Gummerup for de elever og forældre, der ønsker det – også efter sommerferien – og at undervisningen på stedet fortsat vil være af god kvalitet."

Der er lige nu indskrevet 60 elever på Gummerup skole til efter sommerferien.

Yderligere oplysninger

Mulle Johansen, formand for Uddannelse, Børn og Familie, tlf. 29 37 90 58 eller Esben Krægpøth, vicedirektør Velfærd – Uddannelse, Børn og Familie, tlf. 20 69 18 19.