Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Information om Corona/Covid-19
icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Besparelserne på sygeplejen i Assens bliver mindre end først antaget

En del af de planlagte reduktioner på sygeplejen i Assens Kommune skal alligevel ikke effektueres.

Reduktionerne er en del af den budgetaftale for 2020-2023, der blev indgået den 12. oktober mellem SF, Radikale, Konservative, Socialdemokraterne og Venstre, men forligspartierne er blevet enige om i går at stille et ændringsforslag, der friholder sygeplejen fra at skulle spare 3 mio. kr. årligt fra 2020. Det betyder, at sygeplejen nu skal reducere med 1,65 mio. kr. i 2020 og 2,6 mio. kr. i de efterfølgende år. Hertil kommer sygeplejens andel af de bortfaldne centrale puljemidler, som blev besluttet ved sidste års budget på 1,76 mio. kr.

Baggrunden for forligspartiernes beslutning er, at det viser sig, at der har været flere forkerte forudsætninger i forbindelse med de beregninger, der er blevet foretaget i forhold til reduktioner på sygeplejen. Bl.a. er der ikke i tilstrækkeligt omfang korrigeret for projektmidler, puljemidler og tidligere besluttede besparelser under Social- og Sundhedsudvalget.

”Det er selvfølgelig dybt beklageligt, at der har været forkerte beregninger. Dem er vi blevet bekendte med i går, og de blev sidst på dagen forelagt forligspartierne bag budgetaftalen for 2020. Forligspartierne har valgt at udarbejde et ændringsforslag, der behandles i Byrådet på mandag. Samtidig vil jeg også gerne pointere, at arbejdet med at finde reduktionerne har været en ekstremt komprimeret proces inden for et komplekst område,” siger kommunaldirektør Finn G. Johansen.

Nye beregninger ændrer grundlaget

Kommunaldirektøren fortæller videre, at en række medarbejdere og ledere inden for sygeplejen igennem de sidste uger har gjort opmærksom på, at de mente beregningsgrundlaget ikke var korrekt.

Borgmester Søren Steen Andersen pointerer, at der naturligvis er lyttet til de mange reaktioner:

”Derfor har vores økonomiafdeling regnet ihærdigt på reduktionerne og er så i går nået frem til, at der er nogle forkerte forudsætninger, der ligger til grund for materialet. Dermed er grundlaget for at hente de oprindelige reduktioner på sygeplejen ikke tilstede”.

Han påpeger samtidig, at de effektiviseringspotentialer, der stadig ligger på sygeplejen, vurderes at være realistiske.

”Hvis vi sammenligner os med udvalgte kommuner, kan vi se, at vi har flere borgere, der modtager sygeplejeydelser i længere tid samt at den tid, vi bruger ude ved borgerne, kan optimeres.”, siger Søren Steen Andersen.

De 3 mio. kr. årligt, som sygeplejen alligevel ikke skal reducere med, finansieres af en merindtægt på området for mellemkommunale betalinger inden for folkeskoleområdet. En merindtægt, der oprindeligt skulle være gået i kommunekassen. Den samlede påvirkning af driften er derfor udgiftsneutral, hvorfor ændringerne ikke påvirker de finansielle nøgletal samtidig med, at serviceudgifterne forbliver uændrede.

Sagen skal nu undersøges nærmere

Ifølge borgmester Søren Steen Andersen har hovedfokus de seneste dage været at få rettet op på og tage hånd om de fejlagtige beregninger.

”Vi skal nu bruge den kommende tid på at dykke ned i hvorfor og hvordan, fejlen i beregningerne kunne opstå. Det skal vi meget mere i dialog med BDO om, ligesom vi naturligvis også internt skal ha’ undersøgt en række ting nærmere.

Byrådet behandler ændringsforslaget samt det endelige budget for 2020-2023 på mødet mandag den 4. november.

Yderligere oplysninger

Borgmester Søren Steen Andersen, tlf. 29 37 90 65 eller kommunaldirektør Finn G. Johansen, tlf. 23 60 65 50.