icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Besøgsrestriktioner indføres på socialområdet i Assens Kommune

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udstedt en bekendtgørelse om midlertidige generelle besøgsrestriktioner på sociale tilbud beliggende i kommunen. Besøgsrestriktionerne er trådt i kraft i dag kl. 17.00. Allerede i går indførte Styrelsen besøgsrestriktioner på alle kommunale og private plejehjem. Formålet er at forebygge udbredelse af corona-virus.

De midlertidige besøgsrestriktioner indføres, idet der i Assens Kommune den seneste uge er konstateret 163,6 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere.
Beboerne på sociale tilbud i kommunen har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at få besøg i den kommende tid. På tilbud, der bliver omfattet af disse besøgsrestriktioner, betyder det, at:

  • Det fortsat vil være muligt at foretage besøg på indendørs arealer i såkaldte kritiske situationer, herunder bl.a. forældres besøg hos deres børn.

eller

  • Besøg af 1-2 faste besøgspersoner i borgerens egen del af tilbuddet (værelset/boligen) eller i et indrettet besøgsrum på bostedet.

og

  • At besøg i andre situationer end de ovenfor beskrevne, skal foregå på udendørs arealer.

Besøgsrestriktionerne er gældende fra den 16. december, og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver det. Styrelsen for
Patientsikkerhed vurderer løbende på restriktionerne og ophæver dem, når det er forsvarligt.

Yderligere oplysninger

Charlotte Kjær, formand for Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 29 37 90 53 eller Carsten Petterson, leder af Socialområdet, tlf. 64 74 77 32 /30 31 64 70.