icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Assens sogn lukkes ned på grund af stigende smittetal

Krisestaben i Assens Kommune har her til eftermiddag været samlet for at drøfte situationen omkring stigende corona-smittetal i Assens sogn samt for at iværksætte kommunens indsatsplan. Assens Kommune arbejder på den baggrund på at udstede et midlertidigt påbud, der kommer til at gælde fra på mandag den 26. april.

Påbuddet er udløst af Sundhedsministeriets retningslinjer for automatisk nedlukning.

Følgende funktioner er omfattet af påbuddet:

  • Alle grundskoler
  • Alle ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner
  • Alle SFO’er og klubtilbud
  • Alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter
  • Alle lokaler, hvor der udøves indendørs idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter
  • Biblioteker

Lukningen omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.

Dagtilbud og dagpleje vil fortsat være åbne. Dog opfordres forældre til at beholde børnene hjemme i det omfang, det er muligt. Der etableres
nødpasning på skoler under nedlukningen for elever i 0- til 4. klasse, ligesom sårbare elever er undtaget.

Krisestab mødes i morgen

Kommunens krisestab mødes igen i morgen middag. Efter mødet bliver der sendt yderligere information til pressen om, hvilke konkrete funktioner og lokaliteter, der er omfattet af påbuddet.

Alle berørte borgere samt institutioner, foreninger og aktiviteter, der berøres af påbuddet, bliver ligeledes kontaktet af kommunen, inden påbuddet træder i kraft på mandag.

Baggrund for påbuddet

Myndighederne har udarbejdet en model for hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på automatik, hvis der sker en lokal smittestigning.

I den forbindelse, er der sat tre kriterier for, hvornår et sogn skal lukkes ned midlertidigt. Kriterierne er:

  • Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede pr. 100.000 borgere pr. uge.
  • Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de seneste syv dage.
  • Positivprocenten er på 2 procent eller mere. De tre kriterier er opfyldt i Assens sogn med et incidenstal på 405,21, 23 smittetilfælde de seneste syv dage samt en positivprocent på 2,8.

Når minimum én af faktorerne ikke har været opfyldt i syv dage, ophæver Assens Kommune nedlukningen den følgende dag