icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Assens Kommune vil stimulere samfundsøkonomien yderligere

Økonomiudvalget har besluttet at afsætte en halv mio. kr. til en erhvervsindsats relateret til corona-krisen, der skal have fokus på vækst og samarbejde, fællesskabende aktiviteter og forretningsudvikling.

Der er en række brancher, som har det svært, som kommunen gerne vil give en håndsrækning. Det kunne være detailhandel, restauration, hotelvirksomhed og erhverv relateret til turist, kultur- og fritidsaktiviteter, men også andre brancher kan være aktuelle.

Derfor besluttede Økonomiudvalget i mandags at afsætte en halv mio. kr. til en erhvervsindsats, der skal have fokus på vækst og samarbejde, fællesskabende aktiviteter og forretningsudvikling.
Der skal også afsøges muligheder for ekstern finansiering og samarbejder, der kan bidrage med viden og penge.

- Vilkårene for en stor del af vores virksomheder er historisk vanskelige lige nu som følge af corona-krisen. Der er brancher, som vi umiddelbart kan og allerede har lavet en understøttende indsats for. Det drejer sig bl.a. om vores leverandører, som har fået mulighed for at få fremrykket betalinger, men også inden for bygge- og anlægsbranchen, hvor vi har mulighed for at fremrykke allerede godkendte projekter.

Vi er optaget af, hvordan vi som kommune kan hjælpe vores virksomheder bedst muligt gennem krisen, men der er brancher, vi kun kan hjælpe, hvis vi laver en indsats særligt målrettet dem, forklarer borgmester Søren Steen Andersen og nævner som et eksempel, at man kan arbejde med at styrke turismen og de mange fantastiske naturoplevelser, som kommunen byder på.

Indsatsen bliver af organisatorisk, praktisk og rådgivningsmæssig karakter, og politisk er opgaven forankret i udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og er i tråd med kommunens erhvervs- og vækstpolitik. I politikken er der bl.a. defineret, hvordan Assens Kommune vil arbejde med vækst og beskæftigelse. Her er etablering og understøttelse af lokale erhvervsfællesskaber blandt andet nævnt.

Konkrete anlægsprojekter for godt 14 mio. kr. på byrådsmødet onsdag

Økonomiudvalget anbefaler desuden, at en række godkendte og planlagte investeringer i anlægsprojekter for de kommende år bliver fremrykket, så de kan blive sat i gang hurtigst muligt.

- Ved at fremrykke anlægsprojekterne stimulerer vi samfundsøkonomien. Projekterne finansieres af kassebeholdningen, og vi nedjusterer samtidig anlægsrammen i de efterfølgende år, så tiltagene er budgetneutrale, siger Søren Steen Andersen.

Investeringerne omfatter renovering og etablering af veje og cykelstier, renovering af Glamsbjergskolen, almindelig vedligehold af skoler og dagtilbud, administrationsbygning til Terrariet, tilskud til anlæg hos Museum Vestfyn og pulje til trafiksikkerhed.

I alt beløber investeringerne sig til samlet 13,9 mio. kr.

Byrådet tager stilling til fremrykningen på byrådsmødet onsdag den 29. april 2020.

Mange erhvervsindsatser er allerede i gang

Der har i hele perioden med corona-krisen været stor fokus på, hvordan kommunen kan understøtte det lokale erhvervsliv.

Allerede kort tid inde i krisen besluttede byrådet at fremrykke betalinger til virksomheder ved at tilbyde dem, at de kan få betalt leverancer af varer og tjenesteydelser straks efter, at fakturaen er behandlet.

Andre indsatser, som er i gang, tæller opprioritering af anlæg, hurtig ekspedition af byggesager og lokalplaner, tæt kontakt og sparring med de ledige, kompetenceudviklingsforløb for de ledige og tæt samarbejde med Udvikling Assens, som har haft tæt kontakt og ydet rådgivning til virksomheder.

For yderligere oplysninger

Søren Steen Andersen, borgmester, Assens Kommune, 29 37 90 65