icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Assens Kommune vil hjælpe borgerne med at blive grønnere

Nu kan borgere i Assens Kommune få støtte til at skabe stærke, lokale og handlingsorienteret klimafællesskaber. Som borger kan man medvirke til at gøre den nødvendige forskel i det lokale klimaarbejde gennem store og små bidrag.

Assens Kommune er sammen med Middelfart og Fredericia Kommune blevet inviteret til at være foregangskommuner i klimaprogrammet ”Den Nationale Samtale om Klimaforandringer”, udviklet af DeltagerDanmark og støttet af KR Foundation, der er en del af Villum fonden.

Mobilisering af lokale klimaaktører

Klimaprogrammet er et nyt flerårigt klimaprogram, der skal kickstarte acceleration af den borgerdrevne grønne omstilling. Det overordnede formål er at engagere danskere i at tage medansvar for omstillingen, der hvor de bor, arbejder og/eller uddanner sig gennem lokale handlekraftige fællesskaber. Fællesskaberne skal give borgerne mulighed for at mødes og diskutere, hvad der kan gøre ved f.eks. mad-, forbrugs- og transportvaner. På baggrund af drøftelserne kan der igangsættes konkrete initiativer til gavn for klimaet og der er mulighed for praktiske oplevelser, viden og meget, meget mere.

Formand for Miljø, Teknik og Plan, Dan Gørtz fremhæver da også, hvorfor netop denne indsat er så vigtig: ”Som kommune udgør vores forbrug kun 1,4% af den samlede CO2-udledning i Assens Kommune som geografisk område, så det er vores klare forhåbning, at vi med deltagelse i klimaprogrammet, kan være med til at kickstarte og under-støtte den borgerdrevne grønne omstilling – for der er i den grad brug for, at vi trækker i samme retning.”

I praksis betyder det, at Assens Kommune og Deltager Danmark kan understøtte lokale, klimaengagere borgere med at igangsætte borger-drevne klimaindsatser og Assens Kommunes nye klimakoordinator, Sanne Munk Doll udtaler: ”Vi ved, at der er mange borgere, der interesserer sig for klimaet og rigtig gerne vil være med til at gøre en forskel og med deltagelse i dette projekt får vi nu endnu større muligheder støtte op lokalt”.

Første skridt i projektet er at finde en række lokale borgere, der vil invitere 4-7 andre borgere, som ønsker at starte klimadialogen med henblik på at udtænke og igangsætte relevante borgerdrevene klimainitiativer. DeltagerDanmark og Assens Kommune bistår bl.a. med at invitere og stå for selve mødet og hjælper med at komme videre fra ideerne til handlinger.

Videre fortæller Sanne Munk Doll: ”Formålet med programmet er også at skabe viden og forståelse for, hvordan man som borger kan bidrage til CO2-reduktion - både de store og de små tiltag, for alt tæller”.

De første møder er i kalenderen

De første interesserede borgere, der gerne vil lægge hus og netværk til har allerede meldt sig. Eksempelvis har Eva Eriksen ønsket at være med til at arranger fællesspisning med klimavenlig mad, hvor samtaleemnet allerede er fastsat: Hvordan kan vi gøre mere for klimaet gen-nem vores madvaner?

Vil du vide mere om projektet, eller vil du gerne være vært, så kontakt vores nye klimakoordinator Sanne Munk Doll på telefon 64 74 69 18 eller på e-mail; smudo@asssens.dk.