icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Assens Kommune vil fremme grøn kørsel

For at fremme den klimavenlig transport med elbiler har Assens Kommune nu indgået et samarbejde med virksomheden ParkPrivate om en undersøgelse, som skal danne udgangspunkt for et fælles udbud omkring ladestationer hos virksomheder og boligforeninger.

Assens Kommune har nu indgået aftale med virksomheden ParkPrivate om at afsøge hvor stor interessen er for at sætte ladestandere op blandt virksomheder og boligselskaber, samt undersøge, hvor langt de er i deres overvejelser om at opsætte ladestandere.

Transportområdet står nemlig for en stor del af CO2-udledningen generelt, og derfor vil Assens Kommune nu understøtte en grønnere udvikling, så det bliver mere attraktivt og nemmere at køre elbil i kommunen:

”Flere undersøgelser viser, hvordan en god ladeinfrastruktur er afgørende, hvis privatpersoner skal udskifte deres benzin- og dieselbil med et grønnere alternativ. Noget som er vigtigt, hvis vi skal nå i mål med at reducere klimabelastningen inden for kommunegrænsen. Derfor er vi meget begejstrede for aftalen, som i sidste ende kan bidrage til, at vi i fællesskab kan få flere ladestandere op til gavn for offentligheden i hele kommunen”, siger formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune, Dan Gørtz.

Undersøgelse dækker de 6 største byer i kommunen

Som en del af aftalen har ParkPrivate nu screenet de 6 større byer i kommunen for virksomheder, der har mere end 10 parkeringspladser, og hvor det kunne være relevant og naturligt for offentligheden at køre hen og lade bilen op, når virksomheden ikke holder åbent. Samtidig har de screenet kommunen for boligforeninger, som har et større fælles parkeringsareal, hvor en ladestander kan være aktuel.

I løbet af december vil ParkPrivate tage kontakt til de virksomheder og boligforeninger, som er kommet frem i screeningen:

”Formålet med undersøgelsen er todelt: 1 er at hjælpe virksomhederne og boligforeningerne i processen omkring ladestandere ved at lave et fælles udbud, så de sikres de bedst mulige vilkår.  2 er at hjælpe udviklingen, så der på sigt kommer flere ladestandere i kommunen til gavn for både borgere, pendlere og turister ”, fortæller Kasper Balsgård Kruse, der er partner i ParkPrivate, og fortsætter:

”Når man går ud og efterspørger tilbud i samlet flok, så vil man med stor sandsynlighed få bedre etablerings- og driftsvilkår, end hvis man stod alene og forespurgte på et tilbud.”

Det koster ikke noget at være med i udbuddet, og virksomhederne forpligter sig ikke til at gøre brug af tilbuddene. De enkelte virksomheder og boligforeninger kan frit vælge mellem de tilbud, der kommer ind, og de kan også vælge at sige; nej tak, hvis de hellere vil andre veje.

Resultaterne af undersøgelsen vil blive beskrevet i en rapport, som ParkPrivate afleverer til Assens Kommune før jul. De forventer at kunne lave et fælles udbud på vegne af virksomheder og boligforeninger i begyndelsen af det nye år.

Vil du gerne høre om din virksomhed kan være med i udbuddet?

Hvis du tænker, at det kunne være relevant for din virksomhed at indgå i udbuddet, er du velkommen til at ringe nu, hvis du er interesseret i at høre mere til Kasper Balsgård Kruse fra ParkPrivate på tlf. 60 18 59 62 eller alternativt til Assens Kommune klimakoordinator tlf. Sanne Munk Doll på tlf. 64 74 69 18.

Fakta

  • ParkPrivate har allerede lavet lignende undersøgelser i Roskilde, Aarhus og Tårnby Kommune, og er lige nu i gang i Assens, Esbjerg, Kolding og Solrød Kommune.
  • Assens Kommune er den første kommune på Fyn, der laver denne slags undersøgelse.