icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Assens Kommune stopper med at bruge sprøjtemidler

Assens Kommune bruger ikke længere pesticider til bekæmpelse af ukrudt. Restlageret af sprøjtemidler er nu tømt og afhentet, og kommunen vil hovedsageligt bruge damp fremover i kampen mod ukrudtet.

I 2017 vedtog Regeringen en ny Pesticidstrategi, der blandt andet handlede om at nedbringe pesticidforbruget på offentlige arealer. Her blev det lagt op til de enkelte kommuner at beslutte hvorvidt og hvordan de vælger at følge aftalen.

Siden har Assens Kommune løbende reduceret forbruget af pesticider, og Miljø, Teknik og Plan valgte, at brugen af pesticider til kommunens ukrudtsbekæmpelse skulle stoppe helt pr. 1. januar 2022.

”Der har været et politisk ønske om, at Assens Kommune ikke længere skal anvende forskellige sprøjtemidler. Derfor har vi valgt at finde alternative måder at bekæmpe ukrudtet på”, siger formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune, Dan Gørtz, og fortsætter:

”Det hænger godt sammen med vores ønske om fokus på biodiversitet og tænke de aspekter ind i forhold til den måde, vi arbejder med kommunale arealer på – både i de store og små handlinger.”

Ukrudtets nye fjende bliver damp

I stedet for sprøjtemidler, vil kommunen nu benytte damp i kampen mod ukrudtet på fortove og andre brostensbelagte arealer.

Kantstenene vil blive renset med en ukrudtsbørste, bjørneklo vil blive bekæmpet af kommunens medarbejdere, som skal rodstikke dem, og det vil også være kommunens medarbejdere, der fortsat vil luge ukrudt i bede og på andre beplantede arealer, som de også gør det i dag.

Assens Kommune er i øjeblikket ved at indhente tilbud på ukrudtsdampere, der kan køres i stilling, når kampen mod ukrudtet fløjtes i gang til foråret.

”Vi har valgt at bruge damp i stedet for ukrudtsbrændere, da det mindsker risikoen for ildspåsættelse”, fortæller Freddy Heine Nielsen, som er driftsleder på Entreprenørgården, der blandt andet står for vedligeholdelsen af de kommunale udendørsarealer i Assens Kommune, og han fortsætter:

”Vi forsøger hele tiden at gøre vores drift og udstyr omkring vedligeholdelse af veje og områder, så miljørigtig som muligt med de løsninger, som er tilgængelige. Så stoppet med brug af pesticider taler ind i den store udvikling, der er i gang på hele vej- og parkområdet, og som vil udvikle sig hastigt de kommende år.”

I december blev kommunens restlager af pesticider ryddet, og det overskydende sprøjtegift blev afhentet af miljøvirksomheden Stena Recycling.