icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Assens Kommune skal vurdere brandsikkerheden i plejeboliger – det betyder ventetid på byggesager

Borgerne må væbne sig med lidt mere tålmodighed end normalt, hvis de har en byggesag, som skal ekspederes. Assens Kommune er, efter ønske fra Ministeren for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, i gang med at gennemgå brandsikkerheden i en række kommunale og private bygninger. Det betyder, at ventetiden for byggesager i en periode forøges med 4-6 uger.

I september skrev Ministeren for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ud til alle landets kommuner med et ønske om, at brandsikkerheden i kommunale bygningerne skal vurderes. Opgaven indbefatter 2 faser: bygninger hvor der visiteres ældre og plejekrævende borgere, og bygninger hvor der opholder sig andre personer, der ikke kan forventes at bringe sig selv i sikkerhed i tilfælde af brand f.eks. børnehaver.

Det er en omfattende og vigtig opgave at gennemgå kommunens bygninger, og det betyder, at vi bliver nødt til at omprioritere nogle af de opgaver, vi normalt sidder med. Derfor vil der desværre komme noget ventetid på sagsbehandlingen af byggesager. Vi vil naturligvis gøre, hvad vi kan for at nedbringe sagsbehandlingstiden så hurtigt som muligt, men vi kan desværre ikke med sikkerhed sige noget om, hvor lang tid der går, før den igen er nedbragt til normalen, fortæller Lars Evald Jensen, Trafik- og byggechef.

Første fase skal være gennemført senest den 3. december 2018. Der er endnu ikke meldt en tidsfrist ud på anden fase.

Yderligere information

Lars Evald Jensen
Trafik- og byggechef

Fakta

  • Minister for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Ole Birk Olesens ønske, om at kommunerne gennemgår brandsikkerheden, sker på baggrund af en brand på Farsøhthus Plejecenter i Allingåbro, i august, hvor tre ældre medborgere på tragisk vis omkom.
  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i den forbindelse igangsat en undersøgelse, som skal samle viden om bygningernes brandsikkerhed. Undersøgelsen foretages på baggrund af kommunernes gennemgang af brandsikkerheden i de relevante bygninger.
  • Spørgeskemaet består af en række spørgsmål, der omhandler hvorvidt de enkelte bygninger lever op til bygningsreglementets krav samt de driftsmæssige krav. Det bliver derfor nødvendigt med både en gennemgang af byggesagsarkivet og en fysisk gennemgang af bygningerne.

Fakta om opgaven

  • Der skal gennemgås i alt ca. 50 bygninger på i alt ca. 60.000 kvm.
  • Gennemgangen af bygningerne bliver delt op i to faser. Første fase omhandler plejehjem, ældreboliger, boliger til personer med kognitive funktionsnedsættelser og dagcentre. Anden fase omhandler børnehaver, vuggestuer og legestuer.