icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Assens Kommune skal være foregangskommune inden for sundhed

Politikerne og borgerne i Assens Kommunes første opgaveudvalg brænder for den opgave, de er blevet stillet af Byrådet. I den kommende tid fokuserer de på indsatser, der skal være med til at styrke sundheden blandt borgerne i kommunen.

Foto:
Bageste række fra venstre: 
Per Helding Madsen, Kathrine Havelund, Inge Thorup, Rie Nielsen, Berit Schaldemose og Karin Christiansen.

Forreste række fra venstre: Bjarne Stenhøj Hansen, Børge Koch, Maja Nørager Lauvring og Tommy Clark Andersen.
Truels Schultz var desværre forhindret til dagens møde.


Den fysiske og mentale sundhed er udfordret blandt danskerne generelt og også blandt borgerne i Assens Kommune. Det viser tallene fra den seneste sundhedsprofil. Derfor besluttede Byrådet, at der skal forsøges noget nyt og har derfor nedsat et opgaveudvalg, hvor borgere og politikere skal samarbejde om at finde nye løsninger.

Her til aften mødtes udvalget for første gang. Opgaven er, at de i marts skal præsentere Byrådet for deres idéer og forslag til, hvordan alle borgere i kommunen kan blive sundere, og ambitionerne er høje.

- Nu er vi i gang! Det er et meget spændende hold, der kommer med forskellig viden, erfaring og perspektiver, så jeg forventer mig meget af arbejdet. Vores opgave er at skabe gode rammer for, at alle borgere i Assens Kommune kan leve et godt liv. Vi fokuserer på både mental og fysisk sundhed, forklarer byrådsmedlem og formand for udvalget Karin Christiansen.

I udvalget samarbejder tre politikere, der er udpeget af Byrådet, med otte ”videnspersoner”, som har søgt om at komme med. Viden, perspektiv og alder, der bringes med ind i udvalget, er meget forskellig. Nogle arbejder med sundhed i deres daglige arbejde, og andre dyrker sundhedens aspekter i deres fritid.

Inge Thorup er én af de otte videnspersoner, som har søgt om at komme med i udvalget. Hun er uddannet sygeplejerske og har bl.a. startet en løbeklub op i Aarup, hvor hun bor.

- Min motivation er, at folk skal have det godt. Jeg tror på, at vi kan forebygge sygdom med motion og gode vaner. Derudover er fællesskab en vigtig faktor i forhold til at opbygge en mental styrke og forebygge ensomhed, siger Inge Thorup.

Skoleelever bliver de første, der inspirerer udvalget

Flere borgere og fagpersoner vil undervejs blive draget ind i opgaveudvalgets arbejde for at give input og ideer til, hvordan borgernes sundhed kan blive bedre.

Allerede i udvalgets første arbejdsuge er der god inspiration at hente. På 10. Klassecentret i Glamsbjerg arbejder eleverne i hele uge 41 med temaet sundhed. Formanden for opgaveudvalget får overrakt elevernes forslag torsdag den 11. oktober på skolen.

- Jeg ser frem til at komme ud til eleverne, høre deres idéer og tage dem med tilbage til udvalget. De har nogle meget vigtige stemmer ind i det her arbejde med sundheden. De er vores fremtid, og det handler jo i høj grad om at begynde med gode vaner så tidligt i livet som muligt, så de er en vigtig målgruppe, siger Karin Christiansen.

Udvalget afleverer dets anbefalinger til Byrådet i marts 2019, og de skal bruges som input i kommunens nye sundhedspolitik.

 

Fakta – Hvad laver et opgaveudvalg?

Byrådet besluttede før sommerferien at nedsætte et opgaveudvalg - et såkaldt §17, stk. 4-udvalg. Et opgaveudvalg laver forberedende og rådgivende arbejde til Byrådet eller fagudvalgene. Udvalget arbejder inden for rammerne af en politisk vedtaget opgavebeskrivelse. Et opgaveudvalg bemandes af en række byrådspolitikere og af borgere, eksperter og andre relevante personer, der sammen løser den opgave, som Byrådet har stillet. Udvalget er midlertidigt – når udvalget har afleveret dets arbejde til Byrådet, så nedlægges udvalget.
For mere information om opgaveudvalg - klik på linket www.assens.dk/opgaveudvalg

 

For yderligere oplysninger kontakt

  • Karin Christiansen, byrådsmedlem i Assens Kommune og formand for opgaveudvalget, 40 96 83 74.
  • Inge Thorup, bor i Aarup, aktiv i Sund i Aarup og uddannet sygeplejerske, 21 77 97 15.

 

Medlemmer – opgaveudvalg – sundhed i Assens Kommune

Karin Christiansen

Formand for opgaveudvalget

Byrådsmedlem (V)

Rie Nielsen

Byrådsmedlem (V)

Berit Schaldemose

Byrådsmedlem (A)

Børge Koch

Videncenterchef ved KOSMOS - det Nationale Videncenter, UC SYD

Bjarne Stenhøj Hansen

Idrætskonsulent DGI

Medlem af Folkeoplysningsudvalget

Per Helding Madsen

Skoleleder Vissenbjerg Skole

Truels Schultz

Landsformand for Diabetesforeningen

Inge Thorup

Aktiv i Sund i Aarup

Uddannet sygeplejerske

Kathrine Havelund

Forælder til børn i Assens Kommune

Læge

Maja Nørager Lauvring

 

Næstformand for Assens Ungeråd

 

Tommy Clark Andersen

Medlem af Assens Ungeråd