icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Assens Kommune og Mandag Morgen inviterer 5000 borgere til folkemøde

I disse timer er der tikket en helt særlig invitation ind i E-boksen hos 5000 borgere i Assens Kommune. Invitationen er til et stort folkemøde, hvor sundhed er på dagsorden – og hvor lokaldemokrati og medindflydelse bliver afprøvet i stor skala.

For at nå et så bredt udsnit af befolkningen som muligt modtager 5000 vilkårligt udvalgte borgere i Assens Kommune i dag en invitation i deres e-boks. Det er Assens Kommune, som i samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen, inviterer til folkemødet, som løber af stablen 19. januar 2019 i Fyrtårn Tommerup.

Folkemødet er en del af demokratiprojektet VoresStemmer, som er et initiativ fra Tænketanken Mandag Morgen. Projektet har til formål at udvikle og forny demokratiet, styrke båndet mellem politikere og borgere og engagere flere borgere i de politiske processer:

- For os som politikere er det vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på, at borgerne føler sig hørt, set og involveret i den politiske proces. Lokaldemokratiet er én af hjørnestenene i den sammenhængskraft, som vi ønsker skal kendetegne vores kommune, fortæller borgmester Søren Steen Andersen.

Til folkemødet er der fokus på at afprøve en helt ny mødeform, hvor borgerne diskuterer politik på deres egne præmisser, selv sætter dagsordenen og udvikler konkrete løsninger og forslag til politikerne.

Sundhed er på dagsordenen

Flere undersøgelser – bl.a. de seneste resultater af Sundhedsprofilen – viser, at udviklingen i den danske befolknings sundhedstilstand går den forkerte vej, og sådan er det også i Assens Kommune. Temaet for folkemødet er derfor sundhed, og på dagen skal borgere og politikere i fællesskab finde løsninger på, hvordan der kan skabes en bedre mental og fysisk sundhed for alle borgere, der bor i Assens Kommune.

De input der kommer på dagen, skal efterfølgende bruges som et led i byrådets arbejde med at udforme kommunens nye sundhedspolitik.

- Folkemødet er en unik mulighed for, at vi kan samles og i fællesskab finde nogle anbefalinger til, hvordan vi hjælper vores sundhed på rette vej. Sundhed handler jo i bund og grund om det gode liv for alle befolkningsgrupper her i Assens Kommune, og derfor håber jeg selvfølgelig, at tilmeldingerne også afspejler vores befolkning, og at ung som gammel har lyst til at være med, afslutter borgmesteren, som opfordrer til, at man tjekker E-boksen for, om der ligger en invitation og venter.

Yderligere oplysninger

  • Borgmester Søren Steen Andersen, tlf: 6474 7372, mail: ssand@assens.dk
  • Udviklingskonsulent Steen Søgaard, tlf: 6474 7368, mail: stspe@assens.dk
  • Projektchef, Clara Dawe, Tænketanken Mandag Morgen, tlf: 2421 8595

Fakta

Vores Stemmer:

  • Vores Stemmer er et initiativ fra Tænketanken Mandag Morgen
  • Vores Stemmer sætter fokus på at styrke og udvikle lokaldemokratiet, borgernes indflydelse og deres deltagelse i den demokratiske og politiske proces.
  • Vores Stemmer skal afprøve nye deltagelsesformater i langt større skala, end det tidligere er blevet gjort i Danmark.
  • Vores Stemmer har fået økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
  • Læs mere på www.assens.dk/voresstemmer og http://voresstemmer.mm.dk/