icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Assens Kommune gør erhvervsområderne mere attraktive

Attraktive erhvervsområder er medvirkende til at kunder og investorer får et godt indtryk af virksomhederne. Samtidig har det en betydning for, om nye virksomheder vil slå sig ned i området. Derfor går Assens Kommune nu i gang med at forskønne erhvervsområderne i kommunen.

Mere synlige skilte, forbedrede veje, fortove og stier, og attraktive grønne områder. Det er noget af det, som skal være med til at synliggøre de mange interessante virksomheder i Assens Kommunes erhvervsområder over for kunder og investorer, og samtidig gøre det mere attraktivt for kommende virksomheder at slå sig ned i områderne.

Derfor blev der i forbindelse med budgetaftalen for 2021-2024 afsat 1 million kroner til forskønnelse af erhvervsområder i 2021 og 1 million kroner i 2022.

”Vi har mange succesfulde virksomheder i Assens Kommune, men der er plads til endnu flere. Derfor er vi lige nu i dialog med virksomhederne i Vissenbjerg om, hvordan vi gør erhvervsområdet mere attraktivt. Både for at gøre hverdagen nemmere og bedre for de virksomheder, som i forvejen er der, men også for at synliggøre kvaliteterne over for virksomheder, som er på udsigt efter nye lokaler”, siger Elmer Philipsen, formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur i Assens Kommune.

Forskønnelsen begynder i Vissenbjerg

Forskønnelsen af kommer til at berøre flere af kommunens erhvervsområder, men vi begynder med erhvervsområderne i Vissenbjerg, da det er kommunens største erhvervsområde.

”Et attraktivt erhvervsområde er vigtigt, da det er med til at danne rammen omkring virksomheden, skabe investeringssikkerhed og styrke grundlaget for vækst. Samtidig kan det tiltrække flere og andre virksomheder, hvilket giver grundlag for et alsidigt erhvervsområde med et stærkt netværk og fællesskab på tværs af brancher”, siger Frank Henningsen, COO i DOMU ApS, og fortsætter:

”Det øgede kommunale fokus på forbedringer af infrastruktur og synliggørelse af erhvervsområdet i Vissenbjerg, har også betydning for tiltrækning af medarbejdere og kompetenceudvikling i området, og styrke Vissenbjerg som et motorvejsnært erhvervsområde, der kan være et omdrejningspunkt for iværksætteri og klyngeudvikling.”

Lige nu er Assens Kommune i dialog med både DOMU og en række andre virksomheder for at høre, hvilke tanker, ideer og ønsker, som de har om og til forskønnelsen af området.

Herefter vil der blevet udarbejdet en plan for området, og den forventes at blive omsat til virkelighed og handling i slutningen af efteråret.

Flere virksomheder er vigtigt for alle borgere i kommunen

”Flere virksomheder i kommunen gavner både de nuværende virksomheder, men faktisk også alle andre borgere i kommunen. For den økonomi og vækst, som virksomhederne bidrager til, er jo et af udgangspunkterne for, hvad vi økonomisk kan prioritere til andre områder”, siger borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen og fortsætter:

”Det er ikke nok, at vi har en effektiv betjening af vores erhvervsliv. Det kan man jo ikke se, når man er ude og kigge erhvervsgrunde. Derfor skal områderne gøres mere attraktive, så flere får lyst at have virksomhed i kommunen.”