icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Assens Kommune giver støtte til seks projekter inden for rammerne af Eventpuljen

Assens Kommunes Eventpulje 2017 på 279.000 kr. er nu uddelt til seks forskellige projekter. De seks projekter falder inden for områderne kultur, fritid og turisme. Byrådet besluttede i 2016, at der årligt skal afsættes puljemidler til arrangementer.

Formålet med eventpuljen er at give foreninger og andre mulighed for at søge støtte til aktiviteter, der giver borgere, besøgende og turister i kommunen gode oplevelser samt bidrager til at styrke borgernes stolthed og engagement i lokalsamfundene. Aktiviteterne skal i videst muligt omfang inddrage virksomheder samt frivillige borgere og foreninger.

Det er tildelingsudvalget for Assens Kommunes events, bestående af formandskaberne for henholdsvis Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Innovations- og Medborgerskabsudvalget, der har fordelt midlerne på et møde den 27. marts 2017.

- I vores udvælgelse har vi lagt vægt på, at aktiviteterne har et bredt geografisk sigte i kommunen, og samtidig har en tiltrækningskraft og en synlighed over for så stor en målgruppe som muligt, siger Dan Gørtz, formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og fortsætter:

- Nogle af de tildelte aktiviteter er gengangere fra sidste år, hvilket kun er godt, da vi også gerne ser, at de aktiviteter vi støtter er tilbagevendende, så de på den måde får en endnu større gennemslagskraft i forhold til brandingværdien. En del af aktiviteterne er stablet på benene af frivillige og aktive medborgere, og den type aktivitet medvirker vi gerne til at fremme, da det gavner det lokale engagement.


De udvalgte aktiviteter

Der var ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts indkommet i alt 18 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på 1.002.230 kr. I alt seks aktiviteter blev udvalgt til at modtage støtte fra puljen. De seks aktiviteter er følgende:

• TV Dokumentar – tilskud på 75.000 kr. med forventning om passende sendetid til den lokale dækning.
• Assens Kulturdage 2017 – tilskud på 30.000 kr.
• Knit’n Jazz festival 2017 – tilskud på 21.000 kr.
• E-sport arrangement – tilskud på 30.000 kr.
• Æblefestival Assens Kommune – tilskud på 100.000 kr.
• Singer-Songwriter Festival – tilskud på 23.000 kr.

 

Kontakt for yderligere informationer:

Dan Gørtz, Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Assens Kommune, tlf. 2170 9542 eller mail dango@assens.dk

Rikke Berg, Udviklingsdirektør i By, Land og Kultur, tlf. 6474 7490 eller mail ribek@assens.dk