icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Assens Kommune er med til at skrive klimahistorie

Det er ikke kun store, internationalt kendte byer som Los Angeles og London, der kan levere klimaplaner på et niveau, der matcher Paris-aftalen. Det kan Assens Kommune også. Vores klimastrategi er netop blevet vedtaget i Byrådet og er samtidig også blevet godkendt og certificeret af det globale bynetværk C40. Dermed er kommunen med til at sætte en historisk ny standard for de danske kommuners klimakamp.

”Byrådet i Assens Kommune har netop vedtaget en ambitiøs klimastrategi, som er blevet udarbejdet efter samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det globale bynetværk C40. Det er stort, og det er jeg utroligt stolt over”, siger Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune.

Assens Kommune er en del af Realdanias klimaprojekt DK2020, hvor vi sammen med 19 andre danske kommuner har arbejdet intenst med at udvikle klimaplaner med konkrete indsatser siden foråret 2019. I november 2020 kom yderligere 46 kommuner med i DK2020-samarbejdet.

Assens Kommunes klimaplan er nu godkendt

Den grønne tænketank CONCITO og det globale bynetværk C40 har netop godkendt kommunens klimaplan, der viser, hvordan Assens Kommune som geografisk område ønsker at reducere CO2-udledningen med mindst 70% i 2030 og blive helt CO2-neutral inden 2050, og hvordan kommunen skal blive mere robust og modstandsdygtig over for klimaforandringerne.

”Assens Kommune er blevet godkendt, fordi de har vedtaget en klimahandleplan, der både er ambitiøs, realistisk og handlingsorienteret i forhold til både at gøre kommunen klimaneutral og klimarobust senest i 2050. Med planen viser de blandt andet, hvordan de mindsker CO2 udledningen med grønnere transportløsninger, solcelleparker, grønne indkøb og skovrejsning. Samtidig har de tænkt i hvordan de får aktiveret virksomhederne og hjulpet borgerne til en grønnere hverdag med mere klimavenlige valg.”, siger Tobias Johan Sørensen, klimaanalytiker i den grønne tænketank CONCITO.

”I strategien har vi både beskrevet, hvad vi som kommune vil gøre, men vi har også indgået en række partnerskaber med nøgleaktører, der har forpligtet sig til også at tage ansvar for klimaet. Men en stor del af udledningen af CO2 sker i de private hjem og i forbindelse med vores forbrugsvaner. Derfor vil vi også understøtte nogle mere bæredygtige valg hos borgerne ved eksempelvis bedre affaldssortering, udskiftning af varmekilde eller grønnere transport.”, siger formand for Miljø, Teknik og Plan, Dan Gørtz.

Helhedsorienteret klimaplan

Strategien går på to ben. 1) Hvordan vi skal opnå en netto nul-udledning af CO2 for kommunen som geografisk område senest i 2050. 2) Hvordan vi kan gøre os mere robuste over for kommende klimaforandringer.

Konkret er der lavet 34 indsatser inden for vores fem prioriterede indsatsområder; Energi, Transport, Landbrug og arealanvendelse, Bæredygtige valg og Klimarobusthed. Nogle af dem er, som følger:

 • Omstilling af den kommunale bilflåde til elbiler
 • Ny affaldsplan med fokus på cirkulær økonomi og CO2
 • Afvikling af individuel olie- og gasopvarmning
 • Klimavenlig mad i kommunale institutioner
 • Mobilitetsstrategi på vej- og trafikområdet mod mindre fossilt brændstofforbrug
 • Skovrejsning
 • Udfase dyrkning af kulstofrig landbrugsjord
 • Mere grøn indkøbspolitik

Du kan se alle indsatserne her: www.assens.dk/klima

Erfaringer fra danske kommuner bringes ind i C40

Danmark er det første land i verden, hvor en gruppe af kommuner samarbejder om at udvikle klimaplaner i overensstemmelse med C40's såkaldte Climate Action Planning Framework (CAPF) – et redskab til at udvikle Paris-kompatible klimaplaner.

Dermed er DK2020-kommunerne med til at skrive historie i den verdensomspændende kamp for klimaet. Det betyder også, at en stor del af den viden, som de danske kommuner genererer gennem DK2020, bringes ind og bruges i C40’s internationale arbejde.

”Klima er en stærk kommunalpolitisk dagsorden, og kommunerne har i årevis arbejdet målrettet på at fremme den grønne omstilling og reducere CO2-aftrykket. Med DK2020 har udvalgte kommuner fra hele landet fået mulighed for at sætte ekstra turbo på den lokale klimakamp – til stor inspiration også internationalt. Derfor ser jeg rigtig meget frem til at bringe al den værdifulde viden, danske kommuner i DK2020 genererer, videre ind i det globale arbejde i C40,” siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.

Fakta

Gennem Realdanias projekt DK2020 har 20 danske kommuner fået en unik mulighed for at gennemgå et forløb, der ruster dem til at videreudvikle, opgradere eller tilpasse deres eksisterende klimaarbejde til den globale ”best practice” på området og i sidste ende udvikle klimastrategier, der lever op til målsætningerne i Parisaftalen.

Kommunernes klimahandlingsplaner vil blandt andet indeholde anvisninger på, hvordan kommunerne kan blive klimarobuste og klimaneutrale senest i 2050 og sætte ambitiøse delmål for klimatilpasning og reduktion af drivhusgasser. Undervejs har kommunerne fået teknisk hjælp og sparring af Den Grønne Tænketank CONCITO og det internationale bynetværk C40, så planerne lever op til C40’s standard for klimaplanlægning.

Frem mod 2021 færdiggør de 20 kommuner deres klimaplaner. De 20 kommuner i DK2020 er Albertslund, Allerød, Assens, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Helsingør, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Køge, Lejre, Lemvig, Lolland, Middelfart, Randers, Roskilde, Samsø, Sønderborg, Vejle og Aarhus.

For yderligere oplysninger:

 • Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune - 29 37 90 65
 • Dan Gørtz, formand for Miljø, Teknik og Plan, i Assens Kommune - 21 70 95 42
 • Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania via pressekontakt Pernille Isaksen – 26 77 40 86
 • Tobias Johan Sørensen, Klimaanalytiker i CONCITO – 22 88 62 18