icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Arealet ved jordbassiner og resten af sukkerfabrikken købt af Assens Kommune

Et over ti år langt kapitel om den gamle sukkerfabrik i Assens by er nu afsluttet. Et enigt Byråd i Assens Kommune har netop købt de sidste arealer ved jordbassinerne af Dupont Nutrition Biosciences APS.

Et areal på ikke mindre end godt 77.000 m2 beliggende ved Søndre Ringvej. Desuden har Kommunen købt den sidste del af bygningerne i den gamle sukkerfabrik. Det drejer sig om Vestfløjen og Østfløjen, der ligger i direkte forlængelse af det nuværende Rådhus.

-Arealet ved jordbassinerne har en fuldstændig ideel beliggenhed med direkte udsigt til Lillebælt. Der er derfor masser af potentiale og mulighed i området i forhold til at skabe udvikling og vækst i Assens by, siger borgmester Søren Steen Andersen.

Han fortæller videre, at der igennem tiden har været forskellige tanker i Byrådet og fra lokale aktører i forhold til at udnytte arealet ved jordbassinerne. Købet ligger derfor i fin forlængelse af ønsket om at skabe udvikling i den havnenære del af Assens by. Der bliver snarest sat en proces i gang, der mere præcist skal afklare, hvad arealerne skal bruges til.

Jobcenter flytter til Assens

Det er allerede nu givet, at en del af Vestfløjen skal huse en del af kommunens administration. Det er en naturlig følge af, at et flertal i Byrådet har besluttet, at medarbejderne i Jobcenteret i Glamsbjerg skal samles på Assens Rådhus. Der bliver derfor brug for et øget antal m2 for at kunne huse alle medarbejdere under samme tag, da godt 90 medarbejdere fra Jobcenteret flytter ind på det nuværende Rådhus senest i 2019. Desuden fortsætter Fyns Politi deres nuværende lejemål i Vestfløjen.

Beslutningen om at flytte Jobcenterets medarbejdere til Assens for derved at samle administrationen på Rådhuset, giver ifølge Søren Steen Andersen god mening:

- Vi opnår en synergieffekt ved, at medarbejderne fra flere fagområder sidder under det samme tag, ligesom at vi på sigt sparer en række driftsomkostninger i form af husleje m.v.

Østfløjen indgår som en integreret del af ejendomshandlen. På samme måde som med jordbassinerne, bliver der snarest sat en proces i gang, der mere præcist skal afklare, hvad Østfløjen skal bruges til.

Den samlede købesum for ejendom og jordbassiner beløber sig til 10.375.000 kr. ex moms. Købet finansieres bl.a. af lejeindtægten fra Fyns Politi.

Yderligere oplysninger

Borgmester Søren Steen Andersen, tlf. 64747372 / 293790654 eller kommunaldirektør Finn G. Johansen, tlf. 64747361 / 23606550.

Fakta

  • Assens Kommune ejer nu det samlede areal ved jordbassinerne. Arealet udgør i alt ca. 275.000 m2.
  • 1.salen på Vestfløjen udgør 1390 m2, mens stueetagen, hvor Politiet har lejet sig ind, udgør 1088 m2.
  • Østfløjens areal udgør 1129 m2.
  • Sukkerfabrikken lukkede den 1. december 2006.
  • Et flertal i Byrådet besluttede den 25. september 2007, at samle administrationen i den gamle sukkerfabrik. Rådhuset blev taget i brug den 1. januar 2011.