icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Analyse af Assens Kommunes økonomi afsluttet – reduktionsforslag indgår i kommende budgetforhandlinger

Assens Kommunes økonomi er gennemgået med tættekam de sidste par måneder. Målet er et budget i balance. Beslutningsforslagene skal indgå i de kommende budgetforhandlinger, som Byrådet for alvor tager fat på fredag den 11. oktober. Derudover ligger der allerede et råderumskatalog, der er behandlet i fagudvalgene i foråret, med beslutningsforslag for 38 mio. kr. Disse forslag indgår også i budgetforhandlingerne.

Baggrunden for tættekams-øvelsen skyldes en totalopfølgning på Assens Kommunes økonomi den 30. april 2019, der viste et forventet merforbrug på 52 mio. kr. alene i år. Oveni skal lægges et merforbrug overført fra 2018 til 2019 på 62 mio. kr. Det forventede merforbrug i 2019 tegnede derfor til at blive på 114 mio. kr.

På den baggrund besluttede Økonomiudvalget i juni at hente ekstern bistand til at sætte et større analysearbejde af økonomien i gang. BDO (kommunernes revision) har derfor gennemført en omfattende analyse af syv udvalgte fagområder. Desuden har Mploy gennemført analyser af Arbejdsmarkedsområdet, ligesom der er beslutningsforslag vedr. det administrative område.

Dét er der kommet en lang række beslutningsforslag ud af, som beskriver initiativer og reduktioner, der kan bidrage til et budget i balance. Det bliver derfor nu op til politikerne at beslutte, hvilke forslag, der skal effektueres og føres ud i livet.

Pengene skal findes!

Borgmester Søren Steen Andersen anerkender, at Byrådet står foran en stor opgave i forbindelse med weekendens budgetforhandlinger.

”Vi har en bunden opgave, der handler om at sikre, at vores økonomi er i balance. Det er klart, at når vi står foran så markante beslutningsforslag, er det desværre helt uundgåeligt, at det vil kunne mærkes ude blandt vores borgere i forhold til de serviceydelser, vi har mulighed for at tilbyde dem. Nu er det op til os som politikere at beslutte, hvilke forslag til reduktioner, der skal gennemføres, både i forhold til administrationen og i forhold til vores niveauer for den borgernære service.”

Han retter i den forbindelse en stor tak til kommunens ledere, medarbejdere og MED-systemet:

”Det har været en ekstrem travl periode her på det sidste, hvor mange ledere og medarbejdere har været involveret i arbejdet med at bistå i arbejdet med at fremskaffe data til analyserne, ligesom vores MED-system har kvalificeret de mange beslutningsforslag med bemærkninger. Det vil jeg gerne kvittere og sige stor tak for.”

Nødvendigt at hente hjælp udefra

Søren Steen Andersen pointerer, at det i den aktuelle økonomiske situation har været nødvendigt at hente ekstern bistand ude fra i forhold til arbejdet med at gennemgå kommunens økonomi med en tættekam:

”BDO har et stort kendskab til både Assens Kommune – og kommunal økonomi i gængs forstand. De har ganske enkelt nogle større muskler i forhold til at foretage økonomiske analyser i et omfang, som vi ikke råder over. Samtidig har det været nødvendigt at få nye øjne til at se på vores økonomitunge og/eller borgertunge områder i forhold til, om der er ting, vi kan gøre anderledes. Vi er som mange andre kommuner kraftigt udfordret på vores økonomi i disse år bl.a. pga. manglende medfinansiering og en manglende revidering af udligningsreformen. Samtidig ser vi naturligvis også indad i forhold til at kigge på, hvad vi fremover skal gøre anderledes for at sikre, at merforbruget reduceres,” siger Søren Steen Andersen.

Han hæfter sig samtidig ved, at der ikke er noget i analyserne, der indikerer, at udgifterne stikker helt af i forhold til de kommuner, Assens Kommune sammenligner sig med.

”Men analyserne peger på, at der er en række områder, hvor vi i Assens Kommune bruger flere eller væsentligt flere midler. Dét kan være en politisk prioritering, at vi vælger at gøre det i forhold til nogle områder, men så skal vi samtidig sikre, at vi bruger færre midler på andre områder,” siger Søren Steen Andersen.

Læs alle reduktionsforslagene samt fagudvalgenes forslag til råderumskatalog på https://www.assens.dk/budget

Tidsplan for budgetarbejdet

  • Mandag den 7. oktober kl. 10.00: Alle forslag til reduktioner offentliggøres.
  • Mandag den 7. oktober kl. 10.00 – onsdag den 9. oktober kl. 12.00: Høringsfase for alle høringsberettigede parter.
  • Mandag den 7. oktober – tirsdag den 8. oktober: Fagudvalgene præsenteres for og drøfter forslagene.
  • Onsdag den 9. oktober: Byrådet præsenteres for de samlede forslag. Fagudvalgene drøfter efterfølgende forslagene og fremsender kommentarer til Økonomiudvalget.
  • Torsdag den 10. oktober: Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget, der fremsender forslagene til Byrådets budgetforhandling.
  • Torsdag eftermiddag afholdes der informationsmøde for kommunens ledere og TR’ere med information om de reduktionsforslag, der indgår i Byrådets budgetforhandlinger.
  • Fredag den 11. oktober – søndag den 13. oktober: Budgetforhandlinger i Byrådet.
  • Mandag den 4. november: Byrådet godkender det endelige budget for 2020-2023.

Yderligere oplysninger

Borgmester Søren Steen Andersen, tlf. 29 37 90 65.
Kommunaldirektør Finn G. Johansen, tlf. 23 60 65 50 (Træffes efter kl. 17.00 mandag den 7. oktober og tirsdag den 8. oktober pga. retssag).
Økonomichef Jens-Henrik Ebbesen, tlf. 51 77 94 99.