icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Ambitiøse klimamål for Kiilto og Assens Kommune

Assens Kommune og virksomheden Kiilto skriver i dag under på en klimaaftale, hvor parterne forpligter sig til at arbejde for en grønnere fremtid med mindre udledning af CO2 og brug af flere klimavenlige produkter.

Aftalen sker som et led i Assens Kommunes arbejde for at blive klimaneutrale og reducere CO2-udledningen inden for kommunegrænsen til netto-nul senest i år 2050. For at nå det mål er de lokale virksomheder vigtige medspillere.

”I Assens Kommune kan vi gøre meget for at tænke i klimavenlige løsninger, men fakta er bare, at der er en stor del af CO2-udledningen, som sker privat hos borgerne eller hos virksomhederne. Derfor er det afgørende, at de kommer med på banen, hvis vi skal komme i mål med vores ambitiøse klimamål.”, siger Dan Gørtz, formand for Miljø, Plan og Teknik.

Kiilto ”Vi har klima med i alle valg”

Klimaaftalen falder i god tråd med Kiiltos ambitiøse fokus på klima og miljø, hvor Kiilto har en række konkrete løfter til miljøet. I aftalen forpligter Kiilto sig til fortsat at arbejde for at reducere sin CO2-udledning fra produktion og administration i Assens, hvilket er fuldt ud i overensstemmelse med virksomhedens mål om, at alle dens aktiviteter skal være CO2-neutrale inden 2028.

”I Kiilto er vi drevet af en ambition om at være miljøledende inden for vores forretningsområde. Vi søger konstant efter nye måder at gøre tingene på og tager miljøet med i alle vores valg. Det er vigtigt for os hele tiden at gøre vores for, at vi som samfund tager vare på miljøet og minimerer den påvirkning, som vores aktiviteter måtte have.”, fortæller Bo Eriksen, som er direktør i Kiilto.

Kæmpe klimafokus i valg af råvarer

Kiilto vil arbejde for at minimere CO2-udledningen fra transport samt udelukkende at anvende energi, der er fornybar. Samtidig har Kiilto et mål om at minimere klimabelastningen ved at anvende klimavenlige råvarer i produkterne:

”Fremfor at anvende såkaldte virgin råvarer, som er fossile og nye, ubrugte råvarer, ligger det os meget på sinde at øge vores brug af genanvendte og fornybare råvarer samt minimere mængden af affald”, fortæller Bo Eriksen.

Assens Kommune forpligter sig desuden til at anvende bæredygtige rengøringsmidler og sundhedsprodukter ved anvendelsen af CO2-neutralt producerede produkter, og samtidig sikre lokal skovrejsning. Og med den netop indgåede aftale donerer Kiilto 5000 træer til den nye skov ved Lundager.

Kiilto er den fjerde virksomhed i rækken, som Kommunen indgår klimapartnerskab med, og vi arbejder i skrivende stund på flere partnerskaber med lokale virksomheder. Tidligere i år er der underskrevet klimapartnerskaber med Strøjer Tegl, Assens Fjernvarme og Fynbus.

Kontaktpersoner:

  • Søren Steen Andersen, Borgmester i Assens Kommune – 29 37 90 65
  • Dan Gørtz, formand for Miljø, Plan og Teknik – 21 70 95 42
  • Bo Eriksen, direktør i Kiilto – 61 61 12 37
  • Annette Bæk, Miljø og Naturchef – 40 11 76 34

Se også...