icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Alle tilbud på Assens Kommunes ældre- og træningsområde er flot godkendt

Socialtilsyn Syd+ har ”blåstemplet” alle Assens Kommunes plejeboliger, hjemmepleje, træningstilbud m.v. Det sker som led i det årlige tilsyn, hvor Socialtilsyn Syd+ i perioden fra oktober til december 2020 har aflagt alle kommunens tilbud et besøg.

Charlotte Kjær, formand for Social- og Sundhedsudvalget, betegner resultatet som meget tilfredsstillende:

”Socialtilsyn Syd har allerede aflagt besøg på socialområdet og nu senest på vores tilbud på ældre- og træningsområdet – og begge fagområder er vurderet som værende meget tilfredsstillende. Det synes jeg er flot og giver et bundsolidt grundlag at stå på i forhold til at arbejde videre med at sikre og videreudvikle vores tilbud på det samlede fagområde. Vi har i Social- og Sundhedsudvalget netop fået præsenteret resultaterne af Socialtilsyn Syd+’s besøg på ældre- og træningsområdet, og i hele Udvalget er der meget stor anerkendelse til vores ledere og medarbejdere for deres indsats og det vedvarende faglige fokus, som vi oplever, gennemsyrer området.”

Livskvalitet og pleje bedømmes

Socialtilsyn Syd+ vurderer og bedømmer en lang række forhold ved besøgene. Bl.a. i hvor høj grad beboere og borgere inddrages og har medbestemmelse på plejehjemmene og i tilbuddene. Ligeledes kigges der på tillid og livskvalitet, herunder om der arbejdes efter at respektere og lytte til den enkelte borger, ligesom også evnen til at arbejde tværfagligt og skabe sammenhæng i borgernes pleje og behandling vurderes.
Vurderingen af de enkelte steder er tegnet ind i et såkaldt ”edderkoppespind”, hvor tilbuddene i overvejende grad vurderes som ”høj grad tilfredsstillende til meget høj grad tilfredsstillende”.


Yderligere oplysninger

Charlotte Kjær, formand for Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 29379053 eller Michael Bjørn, direktør for Social og Sundhed, tlf. 64747161
Fakta om undersøgelsen Tilsyn med Assens Kommunes plejeboliger, hjemmepleje, træning, fritvalgsbevis samt personlig og praktisk hjælp jf. SEL § 94 varetages af Socialtilsyn Syd+. Socialtilsyn Syd+ fører tilsyn med og vurderer kvaliteten i tilbuddene efter en kvalitetsmodel med udvalgte temaer.
Tre temaer er gennemgående for alle tilbud:

  • Medinddragelse og selvbestemmelse
  • Tillid og livskvalitet
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Øvrige temaer for plejeboliger:

  • Madservice
  • Træning
  • Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet
  • Personlig hjælp og pleje

Øvrige temaer for hjemmepleje, fritvalgsbevis samt personlig og praktisk hjælp jf. SEL § 94

  • Personlig pleje, praktisk hjælp og madservice
  • Korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb

Øvrigt tema for træning

  • Genoptræning og vedligeholdende træning