icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Afbrændingsforbuddet gælder fortsat

Beredskab Fyn forlænger afbrændingsforbuddet i 9 fynske kommuner.

Forbuddet er gældende indtil Beredskab Fyn ophæver dette. Ophævelsen vil fremgå på Beredskab Fyns
Hjemmeside www.beredskabfyn.dk.

For de områder af Fyn, som ikke er omfattet af afbrændingsforbuddet, opfordrer Beredskab Fyn generelt til, at
man udviser agtpågivenhed ved afbrænding, bål, grill, brug af ukrudtsbrænder mv.

Vær særligt opmærksom på:

 • Smid ikke tændstikker, cigaretter ell.lign. i naturen
 • Undlad at parkere bilen i højt græs, fordi katalysatoren fra bilen kan antænde græsset
 • Bruger du grill eller bålsted i villahaver, så sørg for at have vand i nærheden (fx vandflasker, spand
  eller haveslange)
 • Når du hælder kul fra grillstarteren over i grillen, så vær opmærksom på, at der nemt kan spredes
  gnister
 • Grillen må ikke forlades, før den er slukket
 • Hvis du bruger engangsgrill, skal den stå på et ikke-brændbart underlag. Sluk grillen med vand, og
  husk også at køle området, den har stået på, ned med vand
 • Hold øje med vinden, når du tænder åben ild - gnister flyver nemt i naturen

Lokale byger ændrer ikke væsentligt på risikoen ved åben ild i det fri, fordi vegetationen stadig er meget tør.

Ifølge DMI skal der komme flere dage med regn, før det påvirker risikoen for brand.

Pressemeddelelsen