icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Ældreplejen og socialområdet i Assens Kommune får brug for flere hænder

Coronasituationen lægger et øget pres på Assens Kommunes sundhedsopgaver. Derfor efterlyser kommunen nu social- og sundhedspersonale, som vil hjælpe med at fordele arbejdsbyrden.

Assens Kommune får formentlig brug for at ansætte ekstra social- og sundhedspersonale i den kommende tid på grund af udbredelsen af coronavirus i Danmark. Borgmester Søren Steen Andersen forudser, at der kommer et tidspunkt, hvor der bliver behov for at aflaste de medarbejdere, der hver dag løser plejeopgaverne i kommunen, ligesom der må forventes et øget pres i forhold til at håndtere de patienter, som sygehusene ikke længere har plads til pga. corona-situationen.

”Vores sundhedsmedarbejdere yder en kæmpe indsats, men vi kan ikke blive ved med at trække på de samme ressourcer. Derfor efterlyser vi mere sundhedspersonale, som kan hjælpe vores ældre og sårbare borgere. I øjeblikket udvikler situationen sig dag for dag. Derfor rækker Assens Kommune hånden ud til alle, der er uddannet eller er i gang med en uddannelse som sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, pædagogisk assistent eller socialpædagog, ligesom ansatte, der er gået på pension, opfordres til at melde sig.”

”Vi ved endnu ikke, i hvilket omfang og hvor mange hænder, vi får brug for. Men vi opfordrer alle med en sundhedsfaglig baggrund, der har lyst til at være en del af indsatsen på vores bosteder, plejehjem, hjemmepleje og sygepleje til at melde sig,” siger Søren Steen Andersen.

Interesserede, som har eller er i gang med en social- og sundhedsfaglig uddannelse, kan udfylde et simpelt ansøgningsskema på hjemmesiden www.assens.dk/job.

På den måde melder de sig i en jobbank som mulig arbejdskraft, som Assens Kommune kan kontakte, hvis situationen tilspidses, og der bliver brug for flere medarbejdere.

Yderligere oplysninger

Borgmester Søren Steen Andersen, tlf. 29 37 90 65, eller Michael Bjørn, vicedirektør Social og Sundhed, tlf. 23 48 66 13.